Lipca 25 2024 15:53:16
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


MIESZKAŃCY PAWŁOWIC W MOGIŁACH "KATYŃSKICH"

W 66 rocznicę zbrodni „katyńskiej” przedstawiamy poniżej biogramy osób zamieszkałych w różnych okresach w Pawłowicach, które zostały zamordowane w kwietniu i maju 1940 r. w ZSRR i spoczęły w masowych grobach w Katyniu i Miednoje.

NOWAK Jan
Czytaj więcej w dziale "Powstańcy Wielkopolscy"

OLSZEWSKI Alfons (11 V 1899 - 1940)
Ur. w Szczepowicach, pow. Kościan. Syn kierownika szkoły Józefa i Stanisławy zd. Stróżewskiej. W 1903 r. wraz z rodziną przeprowadził się do Pawłowic, gdzie jego ojciec objął stanowisko kierownika szkoły. Po śmierci ojca w 1913 r. wraz z matką i rodzeństwem przeprowadził się do Śremu. Tam uczęszczał do gimnazjum. W 1917 r. został powołany do armii niemieckiej (oddział telegrafistów), w III 1918 r. wysłany na front francuski, we IX 1918 r. przeniesiony do piechoty. Odznaczony Krzyżem Żelaznym II kl. W XII 1918 r. zdezerterował z wojska niemieckiego i wrócił do Śremu. Brał udział w przejęciu miasta z rąk niemieckich. 11 I 1919 zgłosił się ochotniczo do 2 kompanii śremskiej, z którą 2 dni później wyruszył na pawłowicki odcinek frontu wielkopolskiego. Uczestniczył w walkach pod Kąkolewem i Pawłowicami. Od IV 1920 r. walczył na froncie bolszewickim. 30 II 1921 przeniesiony do rezerwy. Pracował w Banku Przemysłowo-Handlowym w Śremie, w Zjednoczeniu Rolników w Wąbrzeźnie, w „Rolniku” w Szubinie, od 1930 r. w prywatnej firmie zbożowej w Rawiczu. Tam działał w wielu organizacjach społecznych. Od 1 VII 1925 podporucznik rezerwy z przydziałem mobilizacyjnym do 70 pułku piechoty. Przed wojną mieszkał w Rawiczu. Zmobilizowany w VIII 1939 r. do baonu zapasowego 55 pułku piechoty (Ośrodek Zapasowy 14 Dywizji Piechoty w Kutnie). Następnie ewakuowany na wschód. Po 17 IX 1939 dostał się do niewoli radzieckiej. Więziony w Kozielsku. Wywieziony z obozu w IV 1940 r. (lista nr 029/4, poz. 57) i zamordowany w Katyniu.

SKORUPKA Leon
Czytaj więcej w dziale "Powstańcy Wielkopolscy"

WALKOWIAK Franciszek (1883 - V 1940)
Ur. w Pawłowicach. Syn Józefa i Marii zd. Musielak. Powstaniec wielkopolski. Od 1921 do 1939 r. policjant w Komendzie Wojewódzkiej w Toruniu (starszy posterunkowy). Ewakuowany na kresy wschodnie, dostał się do niewoli radzieckiej. Więziony w Ostaszkowie. W wywieziony z obozu na początku IV 1940 r. (lista z 1 IV 1940), zamordowany w Twerze i pochowany w Miednoje. Miał żonę Jadwigę i córkę Martę.

-------------------------------
Informacja: pan Jarosław Wawrzyniak.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,512,981 Unikalnych wizyt