Lipca 16 2024 12:02:43
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


DLA GENEALOGÓW

1. Informacja ogólna

2. Gdzie szukać ksiąg

3. Przykłady wpisów do ksiąg metrykalnych parafii w Oporowie z XIX wieku

4. Przydatne adresy

5. Na co umierali nasi przodkowie

5. Wypis z Księgi Umarłych dotyczący zgonów przedstawicieli rodzin ziemiańskich związanych bezpośrednio lub pośrednio z parafią w Oporowie (Księga za lata 1850 - 1933)

7. Każdy zainteresowany przeszłością swojej rodziny, prędzej czy później musi trafić w swoich poszukiwaniach na księgi meldunkowe z XIX i XX wieku. Najczęściej przechowywane są one w archiwach państwowych właściwych terytorialnie dla miejsca ich wytworzenia (dla gminy Krzemieniewo w Archiwum Państwowym w Lesznie). Ich stan zachowania jest bardzo różny, jednak w większości przypadków (pomimo upływu czasu) wyglądają należycie, a co najważniejsze są udostępniane.
Ze względu na czas wytworzenia dzielą się one ogólnie na: księgi dusz i rejestry mieszkańców. Zawierają jednak podobne informacje, których autorami byli miejscowi sołtysi lub przełożeni obszarów dworskich. Oczywiście sama zawartość zależała od obowiązkowości i staranności osoby dokonującej wpisów. Czasami pismo jest mało czytelne, czasami przekreślenia uniemożliwiają właściwą interpretację tekstu, zdarzają się również przypadki występowania samych imion i nazwisk (bez wypełnienia pozostałych rubryk). Księgi te stanowią jednak nieocenione źródło informacji, dzięki którym można odtworzyć losy nie tylko własnej rodziny, ale również historię lokalnej społeczności. Znajdziemy w nich nie tylko imiona i nazwiska, ale również daty urodzin konkretnych osób, ich zawód (choć nie zawsze), wyznanie, datę zameldowania lub wymeldowania z danej miejscowości, informacje na temat stanu cywilnego, służby wojskowej. Trzeba tylko pamiętać, że dawna numeracja występująca w tych księgach, nijak się ma do tej, która obowiązuje obecnie. W wielu przypadkach można się też przekonać, że konkretne rodziny zamieszkują to samo miejsce od pokoleń.
Oczywiście, jak z każdym źródłem, trzeba również i w tym przypadku postępować ostrożnie i jeżeli tylko jest taka możliwość, dokonywać weryfikacji korzystając z innych dokumentów.
Poniżej zamieszczone zostały odnośniki kierujące do wypisów z tych właśnie ksiąg dla Krzemieniewa i Drobnina. Nie jest on pełny, ale daje pewien obraz, głównie jeżeli chodzi o występowanie konkretnych nazwisk na terenie naszej gminy. Osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy do Archiwum w Lesznie.

- Nazwiska występujące w rejestrze mieszkańców Krzemieniewa

- Nazwiska występujące w księdze dusz dla dworu w Drobninie

- Nazwiska występujące w rejestrze mieszkańców wsi Drobnin

- Nazwiska występujące w księdze dusz dla wsi Drobnin

8. Nazwiska występujące na cmentarzu parafialnym w Drobninie

9. Urząd stanu cywilnego - zgłoszenie urodzenia dziecka w roku 1809

10. Zapiski genealogiczne dla rodów, których własnością pozostawał majątek w Drobninie:

- Węgorzewscy

- Szczerscy

- Miłkowscy

- Rychłowscy

- Ponikiewscy

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,490,034 Unikalnych wizyt