Lipca 25 2024 16:08:45
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Siciński Zygmunt

SICIŃSKI Zygmunt Bolesław (28 VII 1899 – IV 1940), mieszkaniec Oporowa w latach 1931-34.
Ur. w Bednarach, pow. Poznań. Syn Macieja i Teodory. Kawaler. W 1931 r. z Małachowa pow. Śrem przeniósł się do Oporowa, gdzie objął stanowisko urzędnika gospodarczego (rządcy) w majątku Witolda Morawskiego. W 1934 r. przeniósł się do Krzysztofowa w pow. gostyńskim, gdzie administrował gospodarstwem należącym do rodziny Chłapowskich z Bonikowa, złożonym z trzech folwarków: Krzysztofowo, Aleksandrowo, Kaolinowo (do 1938 r.). Przed wybuchem wojny mieszkał i pracował w Winnogórze, pow. Środa. Porucznik rezerwy kawalerii ze starszeństwem od 1 VI 1921 r. W ramach mobilizacji sierpniowej w 1939 r. przydzielony do Ośrodka Zapasowego Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kraśniku. Został dowódcą plutonu w szwadronie zapasowym 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Dostał się do niewoli sowieckiej. Więziony w obozie w Kozielsku. Wywieziony z obozu na początku kwietnia 1940 r. (lista „wywózkowa” nr 15/1) i zamordowany w Katyniu (wg wykazu sporządzonego przez komisję PCK zwłoki nr 0298).

Źródła:
Archiwum Państwowe w Lesznie, Rejestr mieszkańców Oporowo – Dwór,
A. Doerffer, Wspomnienia, Poznań 1996,
J. Tucholski, Mord w Katyniu, Warszawa 1991,
Rocznik Oficerski Rezerw, Warszawa 1934


------------------------------------------------------------------
Informacja: pan Jarosław Wawrzyniak.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,010 Unikalnych wizyt