Lutego 23 2024 18:00:27
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


MSZA ŚWIĘTA.

Franciszek Morawski
MSZA ŚWIĘTA.

Kirye.

Boże! lud twój czcią przejęty
Wszechmocność twoją głosi.
Oczy na twój ołtarz święty,
Serca do ciebie wznosi.
Liczne na nas ciężą winy,
Lecz niech żal nasz litość wznieci,
Przyjmij ojcze grzeszne syny
Nie odpychaj twoich dzieci.

Gloria.

Chwalcie Boga wszystkie rody,
Chwalcie go wszystkie istoty!
Bóg to pokoju i zgody,
Bóg niewinnych, Bóg sieroty.
Chwalcie wszystkie serca, głosy,
Bóg to miłości, opieki!
Chwalcie go ziemio, niebiosy,
Chwalcie teraz i na wieki!

Ewangelia.

Bóg to, Bóg sam w tych wyrazach
Swoje prawdy nam ogłasza.
Na tych to warownych głazach
Stoi święta wiara nasza.
Panie! tysiąc wieków spłynie,
Świata skruszy się budowa,
Minie ziemia, niebo minie —
Nie przeminą Twoje słowa.

Credo.

Wierzymy Boże ojcze w Ciebie,
Ty życie, duszę wlałeś nam.
Tyś Panem ziemi, Panem w niebie,
Tyś Stwórca, Ty wszechmocny sam!
Wierzymy w Syna Twego Bóstwo,
I że poczętym z ducha był —
Zniósł męki, krzywdy, śmierć, ubóstwo,
By grzechy ludu swego zmył.
Wierzymy w prawdę wszystkich cudów,
Wierzymy w święty kościół nasz,
Że przyjdziesz Sędzią wszystkich ludów,
Że wieczne, wieczne życie dasz!

Offertorium.

Przyjmij od nas, przyjmij Panie
Tę ofiarę, chleba, wina,
Co się bliskim cudem stanie
Krwią i ciałem Twego Syna.
Przyjm ją Panie z dłoń kapłańskich
Niechaj nasze grzechy ściera,
Zwraca do cnót chrześcijańskich
I drogę Niebios otwiera.

Sanctus.

Święty! Święty, Pan w niebiosach!
Bóg wszechmocny! niepojęty!
Święty! w zgodnych wielbmy głosach
Bóg zastępów, Święty! Święty!
Łączmy głos nasz z Niebios pieniem,
Niech świat cały czcią przejęty,
Jednym wielbi go imieniem,
Jednym hymnem: Święty! Święty!

Benedictus.

Spojrzyj z twego tronu, Boże!
Przyjmij głos twego kapłana.
Cóż Cię silniej wzruszyć może
Jak krew Syna, za nas lana?
Zawsze On swymi mękami,
Swym Cię, zgonem błaga, prosi,
On i w tej chwili za nami
Krzyż swój do Ciebie podnosi.

Agnus.

Lejmy łzy chrześciany
Syn Boży za nas ginie,
Za nas to z każdej rany
Ta krew tak święta płynie.
Z pokorą On na siebie
Nasze bierze winy,
I błaga Ojca w Niebie
By spojrzał na syny.

Kommunia św.

Niegodny jestem Panie
Przyjąć Cię do duszy,
Lecz niechaj to wyznanie
Niech Cię żal mój wzruszy.
Pociesz mnie przebaczeniem,
Daruj winy, zbrodnie,
I uświęć Twym wejrzeniem
Bym cię przyjął godnie.

Ite Missa est.

Już ofiara dopełniona
Święte dzieło niebios cudu,
Bóg nasza miłość, obrona,
Słuchał prośby swego ludu.
Chylmy czoła, wielbmy Pana!
Niech go nasza wdzięczność sławi;
Oto przez swego kapłana
Dzieciom swoim błogosławi.

Te Deum laudamus.

Chwała Tobie, chwała Panie!
Świat Cię kornem wielbi pieniem,
Całe niebo, wieczność cała!
Twoim tylko brzmi imieniem.
Przyjmij wdzięcznych serc wylanie.
Chwała Tobie, chwała Panie!

Chwała Ci za wszystkie dary,
Co na ludzkie zlewasz plemię,
Tyś to spoił węzłem wiary
Siebie z ludźmi, z niebem ziemię,
Tyś nam ojcem w każdej dobie,
Chwała Boże! chwała Tobie!

Chwała Ci na połach sławy,
Ty zapalasz ogniem męstwa,
Ty to wspierasz dobre sprawy,
Ty sam wiedziesz do zwycięstwa.
Twoja to moc wszystko działa,
Nie nam Panie, Tobie chwała.

Lucyan Siemieński o genezie Mszy Świętej autorstwa Franciszka Morawskiego (wraz ze współczesnym post scriptum)


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,075,427 Unikalnych wizyt