Czerwca 18 2024 09:48:56
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1925/1926

W imię Boga i Syna,
W imię Ducha Świętego!
Nowy Rok szkolny się zaczyna:
Boże chroń nas od złego!

Rok szkolny 1925/1926


1. Nowy rok szkolny rozpoczął się w poniedziałek, 3 sierpnia. Ilość dzieci ewangelickich 58.
2. Dnia 6 sierpnia 1925 roku pochowano tutejszego sołtysa Maksymiliana Olejniczaka. Był to bardzo dobry i uczciwy człowiek i życzliwy dla nauczycieli. Obaj nauczyciele i dzieci obu oddziałów wzięły udział w pogrzebie. Odprowadziliśmy jego zwłoki od domu aż do krzyża na granicę naszej gminy.
3. Dnia 9 września odbyła się Konferencja rejonowa w Łoniewie. Lekcja praktyczna: „Pogadanki na stopniu najniższym”. Prezes naszej Konferencji rejonowej pan Kutzner, powierzył tę lekcję mnie, która mi się, według orzeczenia członków konferencji bardzo dobrze udała.
4. Dnia 11 września: pogadanki w szkole o konieczności utworzenia silnego lotnictwa polskiego i Lidze Obrony Powietrznej Państwowej.
5. Naukę zakończono w sobotę, 12 września o 1 godzinie po południu a rozpoczęto w poniedziałek, 12 października o godzinie 8 rano. Przez ten czas trwały wakacje jesienne.
6. W jesienne wakacje wymalował mistrz malarski, H z Leszna obie klasy, za co Rada szkolna miejscowa 160.40 zł. Zapłaciła; robota murarska kosztowała 33,50 zł., więc odrestaurowanie obu klas kosztowało 193.90 zł. A odrestaurowanie jednego pokoju nauczyciela Błaszczyka 30 zł.
7. Oprócz tego kupiła Rada szkolna miejscowa drugą pompę za 135 zł, którą wstawiono do drugiej studni przed szkołą, ponieważ jedna studnia dla obu familij nauczycielskich nie wystarcza.
Także zakupiła Rada szkolna miejscowa bez żadnego sprzeciwu do każdej klasy umywalnie i liczydło do oddziału polskiego.
8. Z największą przyjemnością muszę tu nadmienić, że tutejsza Rada szkolna miejscowa, składająca się z połowy Polaków i Niemców, żadnej mojej prośby nie odmówiła, ponieważ się przekonała, że tylko o to proszę, co jest niezbędnie potrzebne. Mówiąc to panu Inspektorowi, powiedział mi całkiem słusznie: „To wszystko zależy od nauczyciela, jaki nauczyciel, taka Rada szkolna, względnie gmina”.
9. Dnia 13 października zapalono pierwszy raz w klasach a 15 października spadł pierwszy śnieg.
10. Dzień 31 października jest w szkołach ewangelickich wolny od nauki szkolnej (Święto Reformacji) ale z powodu nakazu Inspektoratu Szkolnego musiała każda szkoła powszechna w ten dzień odprawić godzinną uroczystość, połączoną z wykładem o znaczeniu pogrzebu „Nieznanego Żołnierza Polskiego” poległego za wolność Ojczyzny w latach 1918-1920, który to pogrzeb odbędzie się w Warszawie w dniu 2 listopada, więc nakazałem dzieciom przyjść w sobotę, 31 października na jedną godzinę do szkoły. Wszystkie dzieci przyszły, a ja z największą przyjemnością odprawiłem tę uroczystość. Po odśpiewaniu hymnu narodowego „Boże coś Polskę” poszły dzieci do domu.
11. Dnia 23 listopada rewizował pan Inspektor Tyczewski z Leszna obie klasy w tutejszej szkole. Przyszedł o ½ do 10 rano a odszedł o 3 po południu. Po skończonej inspekcji i rewizji w mojej klasie powiedział mi pan Inspektor: „Przekonałem się, że pan gorliwie pracuje, to panu wystarczy”.
12. Za nadesłanych 50 nalepek po 20 groszy na Inwalidzki Dom Pracy w Poznaniu odesłałem należącą kwotę 10 zł dnia 17. grudnia.
13. W sobotę 19. grudnia Konferencja powiatowa w Lesznie.
14. Dnia 21. grudnia poświęcono godzinę nauki dla pierwszego króla polskiego Bolesława Chrobrego.
15. Wakacje świąteczne Bożego Narodzenia trwały od 22. grudnia do 3 stycznia włącznie. Koniec zajęć szkolnych w poniedziałek 21. grudnia o 1 godzinie po południu, początek w poniedziałek 4. stycznia 1926 roku o godzinie 8 rano.
16. Inspektorat Szkolny w Lesznie zarządza zaprowadzenie Notatnika z dniem 1. stycznia 1926 roku, w którym kierownicy szkół muszą prowadzić ewidencję dzieci, które ewentualnie zapadną na poważniejszą chorobę, ulegną nieszczęśliwemu wypadkowi albo umrą. Imienną ewidencję nadesłać na końcu każdego roku.
17. Inspektorat Szkolny poleca kierownictwu szkoły zarejestrowanie wszystkich poczynań kulturalno-oświatowych w tamtejszej miejscowości i to:
1) amatorskich przedstawień teatralnych
2) popisów kół śpiewaczych
3) koncertów
4) mieszanych wieczornic.
Zestawienie z programami należy nadesłać kwartalnie do 1.4, 1.7., 1.10., 31.12 każdego roku.
18. Celem bliższego zaznajomienia młodzieży szkolnej z życiem i pracami wielkiego Obywatela Ks. Stanisława Staszyca oraz celem uczczenia jego zasług w setną rocznicę jego zgonu, odbyły się w czasie od 20.01. do 20.02. bieżącego roku w obu oddziałach tutejszej szkoły wykłady, jakim gorącym patrjotą był Stanisław Staszic, którego życie i dzieła były i są wielką dla każdego Polaka nauką, jak trzeba Ojczyźnie służyć wszelkiemi siłami i całą duszą.
19. Inspektorat Szkolny w Lesznie przydzielił tutejszej szkole 2 historyczne obrazy oraz 2 komentarze do tych obrazów, a to: „Wróżenie z włóczni” dla polskiego oddziału i „Pasowanie na rycerza” dla niemieckiego oddziału.
20. Pierwsza konferencja obwodowa w roku szkolnym 1925/26 odbyła się dnia 23. lutego w Kąkolewie. Lekcja praktyczna: „Wybrzeże polskie i jego znaczenie dla Polski”. Referat: „Co należy uwzględnić z programu ministerjalnego w geografji dla 7 klasowej szkoły w 1 i 2 klasowej szkole i jak należy materjał ten przepracować”.
21. Dnia 25. marca bieżącego roku odbyła się w tutejszej szkole Konferencja rejonowa. Lekcja wzorowa: „Nauka ortografji w szkole powszechnej”. Referat”: „ Ćwiczenia piśmienne w szkole powszechnej” wygłosiłem ja.
22. Dnia 27. marca palono ostatni raz w klasach.
23. Wakacje Wielkanocne trwały od 31. marca do 12. kwietnia włącznie.
Koniec zajęć szkolnych we wtorek 30 marca o godzinie 1 po południu, początek we wtorek 13 kwietnia o godzinie 8 rano.
24. Dzień Trzeciego Maja, jako Rocznicę Konstytucji 1791 roku ustanowiło Państwo Polskie w całej republice jako uroczyste święto po wieczne czasy. Z tego powodu przyszły dzieci szkolne w ubraniu świątecznem do szkoły. Rozpoczęto tę uroczystość pieśnią kościelną i modlitwą. Potem objaśniłem dzieciom dokładnie znaczenie i ważność Konstytucji Trzeciego Maja równocześnie opowiedziałem, jakie ciężkie czasy nasza Ojczyzna przechodzić i co cierpieć musiała, aż odzyskała niepodległość i stała się wolnem Państwem. Dalej napominałem dzieci, chociaż są narodowości niemieckiej, aby zawsze przez całe życie nową Ojczyznę kochały i do polskich władz się zawsze z czcią i chlubą odnosiły bo każda Władza jest od Boga ustanowiona. Potem prosiliśmy wszyscy Pana Boga, aby On zawsze dał naszej ojczyźnie dobry i także dla ewangelików życzliwy Rząd i aby Pan Bóg naszą drogą Ojczyznę zawsze od wojny i wszelkiego niebezpieczeństwa zachować raczył. Po odśpiewaniu hymnu narodowego „Boże coś Polskę” zakończono tę wzniosłą uroczystość. Na rzecz Towarzystwa Czytelni Ludowych „Dar Narodowy 3. Maja” złożyły dzieci niemieckie 6.25 zł. A dla polskich dzieci Górnego Śląska 6.85 zł.
25. Dnia 6. maja odbyło się szczepienie dzieci szkolnych na ospę.
26. Ażeby wielkiemu Narodowi Ameryki wyrazić uczucia sympatji, jakiej nasi bohaterowie Kościuszko i Pułaski żywe dali dowody, wydało Ministerstwo W.R. i O. P. rozporządzenie, polecając wszystkim szkołom wzięcie udziału w zbieraniu podpisów, oraz aby w dniu, w którym podpisy będzie się kładło na arkuszach, poświęcono jedną godzinę lekcji omawianiu znaczenia rocznicy ogłoszenia Stanów Zjednoczonych z podkreśleniem stosunków łączących Polskę z Wielką Republiką amerykańską, a także i z tego powodu, że w czasie wojny miljony dzieci polskich otrzymały posiłek i odzienie. To wzniosłe polecenie wypełniłem z największą chęcią i przyjemnością dnia 7. maja bieżącego roku.
27. Wakacje Zielonych Świątek. Koniec zajęć szkolnych w piątek 21. maja o godzinie 1 po południu, początek w czwartek 27. maja o 8 godzinie rano.
28. Aby dzieciom szkolnym sprawić uciechę, uchwaliła Rada szkolna miejscowa na wniosek kierownika szkoły, urządzić w niedzielę 6. czerwca Majówkę, a to dla dzieci polskich i niemieckich wspólnie. Odmarsz z muzyką przez całą gminę do ogrodu Grzeszkowiaka w Krzemieniewie. Dziewczęta polskie nazbierały na tę zabawę u Polaków w Krzemieniewie i Bielawach 80 zł. A niemieckie u Niemców w Krzemieniewie i Nowym Belęcinie 98.10 zł., więc razem 178.10 zł. Za te pieniądze zakupił kierownik szkoły różne premje, które otrzymały dzieci przy grach; oprócz tego dostało każde dziecko 2 pary kiełbasek i 2 bułki. Pozostałą kwotę 3.40 zł. Obrócono na zakup książek do bibljoteki uczniowskiej. Ku wieczorowi przemówił kierownik szkoły Adam Kaisar w serdecznych słowach w polskim i niemieckim języku do dzieci i rodziców; potem odeszły dzieci do domu.
Wieczorem odbyła się dla dorosłych zabawa taneczna na sali Grzeszkowiaka. Czysty zysk z tej zabawy w kwocie 60 zł. Oddał komitet do kasy szkolnej jako fundusz na przyszłą zabawę dla dzieci szkolnych.
Na posiedzeniu Rady szkolnej miejscowej podziękował pan sołtys Andrzejczak w imieniu całej gminy obu nauczycielom za ich gorliwą pracę przy tej majówce, która się pod każdym względem dobrze udała i wszystkich zadowoliła.
29. W nocy14/15. czerwca i rano padało tak mocno, że rów, który przez wieś płynie, wystąpił z brzegów i zalał całą drogę, tak że tylko 4 dzieci mogły przyjść do szkoły.
30. Dnia 16. czerwca odbyła się druga Konferencja obwodowa w Pawłowicach.
31. Dnia 22. czerwca urządziłem z dziećmi szkolnymi naukową wycieczkę przez Belęcin, Karchowo i Górzno, gdzie tamtejsze jezioro dzieci podziwiały a potem przez Garzyn i Drobni wróciliśmy szczęśliwie do domu.
32. Ponieważ z początkiem roku 1926 podlegają likwidacji dotychczasowe gminy szkolne i że ustaje osobny podatek szkolny a obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania szkół powszechnych przechodzi na gminy terytorjalne oraz obszary dworskie, więc na posiedzeniu Rady szkolnej miejscowej z dnia 14. czerwca bieżącego roku przeczytał kierownik szkoły spis majątku tutejszej szkoły, który razem z Inwentarzem szkolnym reprezentuje wartość 24.000 zł., więc Rada szkolna miejscowa i Reprezentanci gminy szkolnej, która cały majątek ruchomy i nieruchomy gminy szkolnej oszacowała, protokół Spisu majątku szkolnego i protokół Zdawczo-odbiórczy podpisała, oddała cały majątek wymieniony w spisie gminie w Krzemieniewie, zgodnie z art. 21 ustawy z 17. lutego 1922 roku w brzmieniu ustawy 25. listopada 1925 roku (Dz.U.Rz.P Nr126 poz.898) oraz, że wszystkie obowiązki i ciężary będą przez Radę gminną wiecznie wypełniane.
33. W poniedziałek, 28. czerwca napominałem i pouczyłem dzieci szkolne, jak się w wakacje mają wobec Pana Boga, ludzie, zwierząt i roślin zachowywać, a po odśpiewaniu pieśni kościelnej i hymnu narodowego „Boże coś Polskę” i po zmówieniu modlitwy zakończono rok szkolny 1925/26. Ze szkoły wypuszczono 11 a zapisano 4 dzieci; liczba dzieci oddziału niemieckiego wynosi 53.

Adam Kaisar, nauczyciel oddziału niemieckiego i kierownik szkoły

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,399,844 Unikalnych wizyt