Czerwca 18 2024 21:10:52
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1927/1928

W imię Boga i Syna,
W imię Ducha Świętego!
Nowy Rok szkolny się zaczyna:
Boże chroń nas od złego!


Rok szkolny 1927/1928

1. Nowy rok szkolny rozpoczął się w poniedziałek, 8. sierpnia. Ilość dzieci ewangelickich 50.
2. Dnia 13. września odbyła się pierwsza Konferencja rejonowa w nowym roku szkolnym w Mierzejewie. Lekcja wzorowa: „Zapozananie dzieci z literą ‘u’ (I klasa)” Jankowski z Oporowa. Referat: „W jaki sposób można z dziećmi osiągnąć ładny charakter pisma” Kaisar z Krzemieniewa.
3. Naukę zakończono w sobotę, 17. września o 12 godzinie w południe a rozpoczęto w poniedziałek 17 października o 8 godzinie rano. Przez ten czas trwały wakacje jesienne. Ilość dzieci ewangelickich 48.
4. W wakacjach jesiennych kazała Rada szkolna miejscowa drzwi i okna w całym domu szkolnym naprawić i omalować, tak, ze teraz cała szkoła znajduje się w najlepszym porządku. Oprócz tego zakupiono z kasy szkolnej dla wszystkich dzieci kałamarze z atramentem, więc teraz dzieci nie potrzebują swego atramentu z domu przynosić.
Tak w wakacjach letnich jak i jesiennych wymyto i wyczyszczono klasy, okna, ławki i ustępy.
5. W dniu 24. października odbył się i w oddziale niemieckim wykład o życiu, twórczości i działalności Adama Asnyka (trzydziesta rocznica zgonu poety).
6. Dzieci tutejszej szkoły złożyły na budowę pomnika Mickiewicza w Wilnie 12.03 zł., a to polskie dzieci 5.03 zł. (72 dzieci) a niemieckie dzieci 7 zł. (48 dzieci). Wymienioną kwotę wysłałem 26. października do Głównego Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie, ul. Ad. Mickiewicza 24.
7. Dzień 11. listopada, jako Święto Państwowe, jest teraz wolne od zajęć szkolnych.
8. Dnia 13. listopada wygłosiłem w tutejszem Kółku rolniczym referat „Tajemnica Bytu”. Był to dopiero wstęp do mego referatu, ale jak się przekonałem, referat ten zainteresował bardzo członków i dziwili się bardzo, że ja, jako nauczyciel oddziału niemieckiego, w tak pięknych polskich słowach odezwałem się do nich i cieszyli się nad tem bardzo.
9. W czwartek, 24. listopada odbyła się w Drobninie II Konferencja rejonowa. Lekcja wzorowa: „Czwarte przykazanie Boże”. Referat: „Uwagi nad programem religji”.
10. W dniu 28. listopada przypadła trzechsetna rocznica zwycięstwa Floty polskiej pod Oliwą. Dla upamiętnienia tej rocznicy opowiedziałem dzieciom o tej wojnie i o świetnem zwycięstwie polskiej floty, które miało ogromne znaczenie. Okazało się, że słaba, młoda flota polska może dorównać w sprawności flocie szwedzkiej, która uchodziła za potężną i niezwyciężoną. Zwycięstwo to podniosło ducha wśród marynarzy polskich i natchnęło ich wiarą we własne siły i obudziło w Polsce nadzieję na lepszą przyszłość.
11. W sobotę, dnia 10. grudnia wygłosiłem wykład o dziejach książki, powstaniu druku, pielęgnowaniu książki, zakładaniu książnic, czytaniu książek.
12. W dniu 10. grudnia bieżącego roku przypadła 77 rocznica śmierci Gen. Bema. Celem uczczenia przez młodzież szkolną pamięci Gen. Bema i zapoznania jej z jego rolą historyczną, urządziłem w lekcji szkolnej pogadankę na cześć tego Bohatera narodowego.
13. Za przysłanych mi 50 Nalepek po 20 gr. Na dzień „27 Grudnia” na Inwalidzki Dom Pracy w Poznaniu, odesłałem na konto czekowe dnia 2. grudnia 1928 roku 10 zł.
14. Gmina Belęcin zobowiązała się, począwszy od 1. kwietnia 1928 roku płacić do tutejszej Kasy szkolnej od każdego dziecka niemieckiego z Nowego Belęcina, Wygody, Hersztupowa i Karchowa, które do tutejszej szkoły uczęszcza, rocznie 10 zł.
Oprócz tego zobowiazali się Niemcy z wymienionych gmin za staraniem kierownika szkoły płacić do tutejszej Kasy szkolnej rocznie 130 zł.
15. Inspektorat Szkolny w Lesznie zawiadamia dnia 15. grudnia 1927 roku L.dz. 3350/27 tutejszą Radę szkolną miejscową, że orzeczeniem z dnia 10. czerwca bieżącego roku Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego ustaliło stopień organizacyjny szkół w powiecie leszczyńskim. Tutejsza szkoła jest szkołą dwuklasową.
16. Rok 1927 ukończono 22. grudnia a rok 1928 rozpoczęto 3. stycznia 1928.
17. Zarządzenie Ministra W.R. i O.P. z dnia 7. listopada 1927. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza; pierwsze od 1. września do 30. stycznia, drugie od 3. lutego do końca czerwca. Po I i II półroczu uczniowie i uczennice otrzymują świadectwa szkolne. Przerwa między pierwszym a drugim półroczem: 31 styczeń, 1 i 2 luty jest wolne od zajęć szkolnych.
18. Dnia 28. stycznia III Konferencja rejonowa w Pawłowicach.
19. W czwartek, 8 marca rewidował pan Inspektor Tyczewski z Leszna obie klasy tutejszej szkoły od ½ 10 do 3 godziny. Wynik inspekcji był i tego roku w obu oddziałach dobry.
20. Utonięcie i pogrzeb obu szkolnych chłopców Griesche jest umieszczony w Księdze Sanitarnej.
21. Dnia 29. marca 1928 pan Błaszczyk, nauczyciel oddziału polskiego opuścił tutejszą szkołę, na której od 6. sierpnia 1924 gorliwie pracował, ponieważ otrzymał posadę nauczyciela w swem rodzinnem mieście Poznaniu.
Na posiedzeniu naszej Rady szkolnej miejscowej z dnia 26. marca bieżącego roku oddał pan Błaszczyk cały Inwentarz polskiego oddziału zebranej Radzie szkolnej miejscowej a potem zwróciłem się ja, jako kierownik tutejszej szkoły do odchodzącego kolegi Błaszczyka i w imieniu dzieci oraz rodziców, oraz w imieniu Rady szkolnej miejscowej i całej gminy podziękowałem mu serdecznie za jego gorliwą pracę w szkole i poza szkołą i życzyłem mu z całego serca na jego nowej posadzie przedewszystkiem najlepszego zdrowia i błogosławionej pracy w szkole i w społeczeństwie naszej drogiej Ojczyzny. Nauczyciel Błaszczyk podziękował Radzie szkolnej miejscowej i kierownikowi szkoły za uznanie jego pracy w szkole i poza szkołą i życzył tutejszej szkole nadal najlepszego rozwoju.
Z pełnem uznaniem muszę tu przyznać, że pan Błaszczyk, chociaż bardzo dobry i wierny katolik, zawsze napominał dzieci swego oddziału, aby się nigdy nie odważyły szydzić i wyśmiewać z religji ewangelickiej.
22. W poniedziałek, dnia 2. kwietnia 1928 objęła nauczycielka Halina Ratajczakówna z Górzna opróżnioną posadę w tutejszej szkole. Ja wprowadziłem ją w urząd, życząc jej w szkole szczęśliwej i błogosławionej pracy i oddałem jej cały inwentarz szkolny po nauczycielu Błaszczyku.
23. W czwartek, 19. kwietnia odbyła się IV Konferencja rejonowa w tutejszej szkole.
24. Dzień Trzeciego Maja, jako Rocznicę Konstytucji, odprawiono o 8 godzinie rano w oddziale niemieckim tę wzniosłą uroczystość w taki podniosły sposób, jak przeszłego roku.
Po odprawionej uroczystości wzięły i dzieci szkolne oddziału niemieckiego udział w pochodzie, który uformowawszy się przed pomnikiem Kościuszki, odmaszerował o 10 godzinie do kościoła w Drobninie. Po nabożeństwie stanął cały pochód i różne Stowarzyszenia oraz i dzieci szkolne z Krzemieniewa, Drobnina i Garzyna przed pomnikiem a pan major Płochowski z Bielaw wygłosił gorącą mowę, w której podniósł i zapalił wszystkie polskie serca do miłości naszej nowej i drogiej Ojczyzny. Na Dar Narodowy Trzeciego Maja złożono z tutejszej szkoły w Inspektoracie Szkolnym w Lesznie następujące kwoty: za otrzymanych 35 Nalepek po 10 gr. (3.50 zł.), dzieci oddziału polskiego złożyły 4.45 zł., dzieci oddziału niemieckiego złożyły 5.85 zł. (razem 13.80).
25. We wtorek, 12. czerwca odbyła się V Konferencja rejonowa w Luboni.
26. Co się tyczy wycieczek krajoznawczych z dziećmi szkolnymi oraz wyczyszczenia ubikacyj szkolnych i restauracji budynku szkolnego, to jest umieszczone w Książce sanitarnej.
27. Ukończony rok szkolny 1927/28 dnia 28. czerwca 1928, oraz inne sprawy, tyczące się tutejszej szkoły, są umieszczone w Sprawozdaniu do Inspektoratu Szkolnego, protokół podawczy l.dz. 36 z dnia 29. czerwca 1928.
28. Ze szkoły wypuszczono 9 a zapisano 11 dzieci. Liczba dzieci oddziału niemieckiego wynosi 50.

Adam Kaisar, nauczyciel oddziału niemieckiego i kierownik szkoły

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,401,455 Unikalnych wizyt