Czerwca 18 2024 08:53:36
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1937/1938

Z Bogiem!
Rok szkolny 1937/38

1. Rok szkolny rozpoczął się nabożeństwem. Frekwencja: dzieci polskich 92; niemieckich 56. Zmian w szkole nie ma.
2. Tutejszą szkołę wizytował w roku ubiegłym pan Inspektor Stanisław Nowotny. W bieżącym roku szkoła podlega temu samemu Inspektorowi.
3. Z okazji święta Niepodległości urządziła szkoła dla społeczeństwa miejscowego tradycyjny obchód na sali pana Cugiera. Na obchód złożyły się śpiewy, deklamacje, przemówienie kierownika szkoły Boruczkowskiego oraz 2 krótkie jednoaktówki. Nowością było, że prawie wszystkie dzieci wzięły wieczorem udział w pochodzie z różnobarwnymi lampionami, co zrobiło bardzo efektowne wrażenie i ściągnęło na salę tłumy publiczności, tak, że duża sala była szczelnie zapełniona. Podkreślić należy z uznaniem tłumny udział Niemców (w nawiasie znajduje się dopisek: Nicht wahr! dokonany ręką Niemca Armina Kuske – dyrektora szkoły w czasie II wojny światowej).
4. Imieniny Pana Prezydenta uczczono obchodem w szkole. Na program złożyły się śpiewy, deklamacje i referat.
5. Z dniem 1 stycznia 1938 roku opuścił tutejszy obwód szkolny Inspektor pan Marian Iwanowski, przeniesiony na stanowisko wizytatora na Śląsk. Nauczycielstwo tutejszego obwodu żegnało z żalem Pana Inspektora, który prawością swego charakteru, niezmiernym taktem, pozyskał serca wszystkich podwładnych, występując jako gorliwy obrońca interesów nauczycielskich (np. w zatargach o role nauczycielskie).
6. Z dniem 1. kwietnia 1938 roku przeniesiony został Pan Podinspektor Nowotny Stanisław do Rawicza na stanowisko Inspektora szkolnego. Zmieniony został również obwód szkolny, składający się z powiatów: Leszno, Gostyń, Rawicz, Kościan. Inspektoraty szkolne powróciły do granic dawniejszych, to jest pokrywają się z granicami powiatu. Inspektorem szkolnym w Lesznie został mianowany pan Inspektor mgr Konstanty Zajda z Poznania.
7. W uroczystości 3 Maja wzięła szkoła czynny udział. Dzieci przeszły w pochodzie wraz z innymi Towarzystwami na nabożeństwo do kościoła, poczem szkoła zorganizowała dla starszego społeczeństwa akademję przed pomnikiem Kościuszki. Na program złożyły się śpiewy, pląsy, deklamacje inscenizowane, oraz przemówienie kierownika szkoły pod tytułem: „Szkoła i społeczeństwo w pracy nad mocarstwową Polską”. Na zakończenie odśpiewano hymn państwowy.
8. Dnia 21 czerwca odbyła się uroczyste zakończenie roku szkolnego, rozpoczęte nabożeństwem w kościele. Nastąpiła potym uroczystość w szkole, na którą złożyły się śpiewy, deklamacje i przemówienie dzieci i kierownika szkoły.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,399,681 Unikalnych wizyt