Czerwca 18 2024 21:08:15
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Szkoła w Krzemieniewie rok 1945/1946

Z Bogiem
Rok szkolny 1945/46

Z dniem 7 września 1945 roku została szkoła w Krzemieniewie przemianowana na szkołę pełną zbiorczą. Pismo Inspektoratu Szkolnego w Lesznie z dnia 13 września 1945 roku brzmi jak następuje:
Inspektorat Szkolny zawiadamia, że zgodnie z instrukcją Ministerstwa Oświaty z dnia 16.07.1945 roku Nr II-375/45.N. z dniem 1 września 1945 roku została szkoła tutejsza przemianowana na szkołę zbiorczą, pełną o 4 etatach nauczycielskich. Do szkoły zbiorczej uczęszczać będą wyższe klasy szkół powszechnych niepełnych (kadłubowych) w Mierzejewie”.
Inspektor Szkolny
(-) A. Sarnecki

Do obwodu szkolnego w Krzemieniewie należą: Krzemieniewo, Drobnin, Drobnin-Zbytki, Brylewo, Bielawy i Mierzejewo. Mamy cztery sale szkolne do dyspozycji, dwie w budynku szkolnym w Krzemieniewie i dwie w szkole w Drobninie.

Dnia 12 września 1945 roku odbyła się pierwsza konferencja rejonowa w roku szkolnym 1945/46 w Krzemieniewie. Na konferencji tej ułożono plan pracy na rok 1945/46 w dziedzinie szkolnictwa powszechnego i oświaty dla młodzieży pozaszkolnej. Przewidziane są cztery konferencje rejonowe i to w październiku 45 roku w Belęcinie, w listopadzie w Garzynie, w kwietniu 46 roku w Pawłowicach, w maju w Bojanicach. W konferencji brał udział inspektor szkolny obywatel Sarnecki i podinspektor obywatel Rutkowiak.

W miesiącu październiku 1945 roku została przydzielona tutejszej Publicznej Szkole Powszechnej ziemia na mocy „Dokumentu Nadania Ziemi”.
Treść dokumentu jest następująca:
W wykonaniu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wprowadzeniu Reformy Rolnej z dnia 6 września 1944, potwierdza się, że Publiczna Szkoła Powszechna ze wsi Krzemieniewo, gminy Krzemieniewo, powiatu leszczyńskiego, województwa poznańskiego, otrzymała na wieczystą własność nadział ziemi 7,- (siedem) ha z majątku Oporowo-Grabówiec gminy Krzemieniewo, powiatu leszczyńskiego, województwa poznańskiego, położonej za Nr 5 (według planu lub szkicu)”.
- Pieczęć Powiatowego Urzędu Ziemskiego –

Przydział powyższy nastąpił na skutek starań Ministerstwa Oświaty o poprawę bytu nauczyciela. Każdy nauczyciel otrzymuje 2 ha ziemi. Szkoła tutejsza posiadała dotychczas 5 ha. Ponieważ dla Krzemieniewa przydzielonych jest 6 etatów nauczycielskich, zostały dalsze 7 ha szkole przydzielone.

Od 19 października do 3 grudnia 1945 roku była szkoła tutejsza nieczynna z powodu silnej epidemii dyfterii i szkarlatyny. Syn nauczycielki Boruczkowskiej też na dyfteryt chorował.

Z dniem 3 grudnia 1945 roku zaczęły dzieci szkolne obwodu Krzemieniewo chodzić do szkoły według nowego projektu organizacyjnego. Ponieważ przeszło 75% dzieci siedmioletnich w Krzemieniewie, Brylewie i Bielawach mieszka, utworzono 1 klasę w Krzemieniewie. Tak samo chodzą dzieci z klasy IIb do Krzemieniewa, ponieważ wszystkie w Krzemieniewie, Brylewie i Bielawach mieszkają.

Klasy IIa, III i IV są umieszczone w Drobninie.

Klasa I ma 21 lekcji tygodniowo,
Klasa IIa i IIb ma 23 lekcji tygodniowo,
Klasa III ma 27 lekcji tygodniowo,
Klasa IV ma 28 lekcji tygodniowo.

Przy tutejszej szkole pracują obecnie obywatelka nauczycielka Waleria Maćkowiakowa, nauczyciel obywatel Czesław Szpurka, nauczycielka obywatelka Franciszka Boruczkowska i siłą pomocnicza obywatel Bronisław Andrzejewski. Obywatelka Maćkowiakowa i obywatel Szpurka uczą w Drobninie, obywatelka Boruczkowska i obywatel Andrzejewski w Krzemieniewie z tym, że obywatelka Boruczkowska dwa razy, a obywatel Andrzejewski 5 razy tygodniowo do Drobnina dojeżdżają, względnie dochodzą.

Klasy I, IIa, IIb i III uczą się w godzinach rannych, klasa IV zaś w godzinach południowych, tj. od godziny 10.50, względnie 11.45 do godziny 15.15. frekwencja dzieci jest zadowalająca.
Klasa I liczy 49 dzieci,
Klasa IIa liczy 56 dzieci,
Klasa IIb liczy 44 dzieci,
Klasa III liczy 48 dzieci,
Klasa IV liczy 20 dzieci.
------------------------------------
Razem 217 dzieci

Celem utworzenia „Komitetu Rodzicielskiego” zostało w niedzielę dnia 16 grudnia 1945 roku zwołane zebranie rodzicielskie. Obecnych było około 70 osób.
Omawiane były następujące sprawy:
1. Szkoła tutejsza jest szkołą pełną, zbiorczą.
2. Kursy dla młodocianych.
3. Urządzenie „Choinki” dla dzieci szkolnych. Po ożywionej dyskusji postanowiono postarać się o to, aby dzieci szkolne zostały dowożone w dniach wyjątkowych stanów atmosferycznych.
4. Pod koniec zebrania wybrano Komitet Rodzicielski w skład którego weszli:
- Więckowiak, sołtys z Krzemieniewa
- Andrzejczak Roman, magazynier z Krzemieniewa
- Jakubczak Walenty rolnik z Krzemieniewa
- Piskorz Ludwik mistrz szewski z Krzemieniewa
- Dudkowiak Franciszek urzędnik wójtostwa z Krzemieniewa
- Chwaliszewski Antoni z Drobnina
- Kędzia Jan z Drobnina
- Pazołą Roman z Drobnina-Zbytek
- Kaźmierski Franciszek z Brylewa
- Łukaszewski Franciszek z Bielaw.

Dnia 23 grudnia 1945 roku urządziła szkoła tutejsza uroczystość „Choinki” na sali obywatela Śliwińskiego.
Program uroczystości był następujący:
1. Kolęda: „Anioł pasterzom mówił”.
2. Wejście św. Mikołaja na salę podczas wygłaszania wiersza „Święty Mikołaj”.
3. Łamanie opłatkiem.
4. Inscenizacja: „Lulajże Jezuniu” (klasa IIb).
5. Kolęda: „Przybieżeli do Betlejem pasterze”.
6. Deklamacja: „A kiedy się Jezus narodził” (klasa IV).
7. Inscenizacja: „W noc wigilijną” (klasa IV).
8. Kolęda: „Mizerna cicha, stajenka licha”.
9. Deklamacja: „Do choinki” (klasa III).
10. Inscenizacja: „Wkoło choinki” (klasa IIa).
11. Deklamacja: „Boże drzewko” (klasa IV).
12. Deklamacja: „Zwierzęta” (klasa IIb).
13. Kolęda: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
14. Rozdanie paczek przez św. Mikołaja.

Ferie świąteczne trwają od 24 grudnia 1945 do 7 stycznia 1946 roku.

31 stycznia i 2 lutego dni wolne od zajęć szkolnych. Zakończenie półrocza szkolnego.

2 lutego święto Matki Boskiej Gromnicznej.

12 lutego wolny od zajęć szkolnych. Rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki (200 lat).

Dnia 19 marca 1946 roku wrócił z Niemiec kierownik szkoły Stefan Boruczkowski na swe przedwojenne stanowisko i objął je z dniem 23 marca 1946 roku. Do zgromadzonej dziatwy szkolnej przemówił między innymi następujące słowa: „Wróciliśmy znowu, starzy gospodarze, wypędzeni burzą wojenną i zachłannością niemiecką, na ziemię praojców. Wróciliśmy z świętszym jeszcze i bardziej buchającym w sercu płomieniem miłości Ojczyzny, by dla niej żyć, uczyć się i pracować. Uszlachetniona krwią męczenników ojczysta ziemia, bardziej jest jeszcze godna kochania, więc stańmy Jej się godnymi, by w pełni realizować testament naszych bohaterów”.

Z dniem 23 kwietnia 1946 roku otrzymała szkoła piąty etat nauczycielski, który Inspektorat Szkolny powierzył emerytowanej nauczycielce pani Franciszce Boruczkowskiej.

Dni 1 – 3 maja poświęcone zostały sprawie oświaty, z następującym programem:
1 maja pochód, nabożeństwo oraz akademia dla starszego społeczeństwa, zorganizowana staraniem szkoły. Na program akademii złożyły się: deklamacje, śpiewy, oraz okolicznościowe przemówienie pana nauczyciela Szpurki.
2 maja zbiórka publiczna na biblioteki i czytelnie publiczne. Ogółem zebrała szkoła na ten cel 6487 złotych.
3 maja pochód, nabożeństwo oraz akademia, na którą złożyły się deklamacje, śpiewy, oraz przemówienie kierownika szkoły Boruczkowskiego.

W dniu 9 maja urządziła szkoła uroczysty obchód „Święta Zwycięstwa”. Przed licznie zebraną publicznością wykonały dzieci szkolne kilka śpiewów, deklamacyj, a okolicznościowe przemówienie wygłosił kierownik szkoły Boruczkowski.

W dniu 14 maja została ogłoszona Premiowana Pożyczka Odbudowy Kraju. Dzieci szkolne w Krzemieniewie subskrybowały na ten cel 2500 złotych.

W dniu 28 czerwca odbyło się w tutejszej szkole zakończenie roku szkolnego, poprzedzone nabożeństwem szkolnym. Program uroczystości wypełniły okolicznościowe śpiewy, deklamacje dzieci, oraz przemówienie kierownika szkoły do dzieci rodziców i grona nauczycielskiego. Od dalszego obowiązku uczęszczania do szkoły zostało zwolnionych 12 dzieci.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,401,449 Unikalnych wizyt