Czerwca 18 2024 21:11:34
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1908

Rok szkolny zaczął się dnia 1. kwietnia, szkołę ukończyło 10 dziewczynek i 10 chłopców. Przyjęto 7 dz. i 10 chł.
Liczba uczniów ogółem podniosła się do 138.
klasa I ma 37 uczniów 18 dziewczynek i 19 chłopców
klasa II ma 44 uczniów 21 dziewczynek i 23 chłopców
klasa III ma 58 uczniów 30 dziewczynek i 28 chłopców
Nie obsadzona od ½ roku dotąd posada nauczycielki została objęta dnia 16. kwietnia przez Ernę Smolny z Leszna. Swoje czynności rozpoczęła po feriach wielkanocnych, w czwartek dnia 23. kwietnia. Urzędowe wprowadzenie nowej nauczycielki odbyło się w poniedziałek, dnia 27. kwietnia przez zastępcę powiatowego inspektora szkolnego Pana Saame z Storchnest w obecności całej rady szkoły. Panna Smolny została również zaprzysiężona.
Tegoroczne święto dziecka odbyło się w niedzielę, dnia 21. czerwca w ogrodzie Neugebauera.
Z powodu udziału w kursie śpiewu kościelnego i gry na organach w Wongrowitz nauczyciel Pressentin był urlopowany w czasie od dnia 30. czerwca do 12. sierpnia włącznie.
Rok 1908 miał dla naszej miejscowości i naszej szkoły szczególne znaczenie, gdy pan starosta von Rosenstiel 1. kwietnia i 1. czerwca pan radca szkolny Fehlberg pożegnali się ze swoimi urzędami. Zarządzanie starostwem rozpoczął z dniem 1. kwietnia pan asesor rządowy von Kardoff, który w dniu 19. października został powołany na królewskiego starostę. Zgodnie z prawem zarządzanie okręgiem nadzoru szkolnego Leszno było przypisane do dnia 1. października królewskiemu powiatowemu inspektorowi szkolnemu Saame ze Storchnest. Od tego dnia zarządzanie okręgiem nadzoru szkolnego objął królewski powiatowy inspektor szkolny pan May ze Schrimm.
Z powodu wybuchu dyfterytu między dziećmi tutejszej szkoły, na skutek czego zmarła uczennica Martha Schaefer, szkoła została zamknięta dnia 10. lutego we środę, na zarządzenie królewskiego urzędnika starostwa. Lekcje podjęto w czwartek, dnia 11. marca.
Na koniec roku szkolnego szkolę ukończyło 17 dzieci, 8 dziewczynek i 9 chłopców.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 6,401,457 Unikalnych wizyt