Czerwca 18 2024 21:37:58
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


ROZWALKA Jan I (1889-1959) - powstaniec z Pawłowic

Jan Rozwalka /I*/ urodził się 27 kwietnia 1889 r. w Pawłowicach pow. Leszno. Był synem Franciszka i Katarzyny zd. Chudzińskiej. 16 grudnia 1911 r. rozpoczął 2-letnią służbę wojskową w armii niemieckiej (Görlitz), w ramach której w drugim roku był skierowany do szkoły strzeleckiej w Spandau k/Berlina. Po odbyciu służby wojskowej pracował w Niemczech. Zmobilizowany na wojnę 30.VII.1914 r. do 58 pułku piechoty (Infanterie Regiment nr 58) w Głogowie, walczył na froncie francuskim jako strzelec wyborowy. W grudniu 1914 r. został ciężko ranny** w dłoń i po wyleczeniu skierowano go do szkolenia rekrutów. Wkrótce po zdemobilizowaniu, bo już 26 grudnia 1918 r. został przez komendę w Lesznie ponownie wezwany do niemieckiego wojska, skąd po krótkim czasie samowolnie wrócił do Pawłowic. Tu wstąpił do oddziału powstańczego, biorąc czynny udział w walkach od 07 stycznia do 20 lutego 1919 r. Z powodu niegojącej się otwartej rany i choroby został w stopniu st.szeregowca zwolniony 26 kwietnia (w końcu marca?) 1919 r.

Po ślubie w 1921 r. z Praksedą Wilczkowiak zamieszkał w Robczysku, gdzie urodziło się czworo ich dzieci tj. Bronisława (1922), Irena (1925), Kazimierz (1926) i Alfons (1927). Pracując jako kolejarz (pomocnik zwrotniczy), od września 1930 r. mieszkał w Pawłowicach w budynku dworca kolejowego. Jeszcze przed II wojną rozpoczął budowę domu w Robczysku, w którym później zamieszkał. W Robczysku też zmarł 28 stycznia 1959 r.

Od 21 lutego 1934 r. był członkiem ZWPN, później ZPW. W 1958 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.


________________________
Źródła:

1. Jarosław Wawrzyniak „Pawłowice i Gmina Krzemieniewo w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”, Urząd Gminy Krzemieniewo i Instytut im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego; wydanie I - Krzemieniewo-Leszno 2005, /tam:/ str.90; wydanie II - Krzemieniewo-Leszno 2007, /tam:/ str.90-91; (w obu wydaniach biogramy z obok reprodukowanym zdjęciem); /tu powyżej:/ nieznaczny skrót biogramu z wydania II i inne zdjęcie ze zbiorów p.Jarosława Wawrzyniaka;

2. Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO - Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, /tam:/ „Rozwalka, Jan” (podstawa nadania i skrót uzasadnienia; uwaga: błąd w imionach rodziców - zamiast imienia matki jest imię żony)
– www.powstancywielkopolscy.pl [dostęp we wrześniu 2017 r.]

3. USC Garzyn, akt urodzenia nr 97/1889 /tam:/ rodzice: Franciszek i Katarzyna zd. Chudzińska /tam też:/ adnotacja „Zmarł 28.I.1959 r. w Robczysku - USC w Pawłowicach nr 3/1959”
– http://www.szukajwarchiwach.pl/34/415/0/?q=garzyn [dostęp we wrześniu 2017 r.]

________________________
Przypisy LD:

*/ Jan Rozwalka I to nie jedyny urodzony w Pawłowicach powstaniec o tym imieniu i nazwisku. Drugim powstańcem był o 9 lat młodszy Jan Rozwalka ur. 22.V.1898 r.. Dla ich rozróżnienia w ewidencjach i opracowaniach powstańczych, przyjęto zasadę dodania starszemu wyróżnika I, młodszemu zaś wyróżnika II.
Nazwisko Jan Rozwalka również figuruje wśród poległych na wojnie 1914-1921, wymienionych na pomniku przy kościele w Pawłowicach. To najstarszy z nich, bo urodzony 25.XII.1881 r. w Pawłowicach syn Franciszka i Barbary zd. Masztalerz (Akt urodzenia nr 1/1882, USC Garzyn). Według informacji udostępnionych przez p. Jarosława Wawrzyniaka, tenże Jan Rozwalka, jako starszy szeregowy rezerwista 1 kompanii wspomnianego w powyższym biogramie 58 pułku piechoty (IR 58), był trzykrotnie notowany na niemieckich listach strat wojennych, a mianowicie:
w 1914 r. jako lekko ranny na froncie zachodnim, w 1916 r. jako zaginiony - w niewoli, w 1918 r. jako zmarły w szpitalu po uwolnieniu z niewoli. Zmarł 3.VII.1918 r. w Szpitalu Garnizonowym Nr II w Warszawie na skutek zapalenia nerek i wylewu krwi do mózgu (Akt zgonu nr 86/1918). Na pawłowickim pomniku jego nazwisko nie zawiera wyróżnika liczbowego, jako że brak tam drugiej osoby o identycznych personaliach, a powstańcza numeracja jego nie dotyczy.

**/ nieodnotowany jako ranny w niemieckich listach strat wojennych (Armee-Verordnungsblatt. Deutsche Verlustliste).

________________________
dla www.krzemieniewo.net
zebrał i opracował:
Leonard Dwornik

Inni powstańcy wielkopolscy z terenu Gminy Krzemieniewo


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,401,534 Unikalnych wizyt