Czerwca 18 2024 21:47:15
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


NOWAK Jan

NOWAK Jan (14 XII 1894 – 12/13 IV 1940)

Ur. w Pawłowicach. Syn Stanisława i Marii zd. Raburskiej. Jego bracia Michał i Bartłomiej polegli w czasie I wojny św., natomiast Marcin w czasie powstania wielkopolskiego. Po ukończeniu szkoły podjął pracę w majątku Pawłowice. Powołany w 1914 r. do służby w armii niemieckiej, walczył na frontach I wojny św. W styczniu 1918 r. stacjonował w okolicach Wilna i przydzielony został do zarządu gospodarczego w miejscowości Rymszany w powiecie brasławskim. Tam pomagał miejscowym Polakom. 19 X 1918 wyjechał na urlop do rodzinnego domu w Pawłowicach i nie wrócił już do swojej jednostki. W XI 1918 włączył się w prace przygotowawcze do powstania. Organizował drużyny powstańcze w Pawłowicach. Od 7 I 1919 brał czynny udział w walkach powstańczych jako łącznik konny na odcinku „Pawłowice”, Utrzymywał łączność na liniach Pawłowice - Poniec i Pawłowice - Kąkolewo. Uczestniczył w potyczkach pod Robczyskiem, Kąkolewem i Osieczną. Kilkakrotnie przechodził na tyły wroga i przynosił cenne wiadomości, za co został awansowany. Następnie wcielony do 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 60 Pułk Piechoty), został dowódcą konnego oddziału wywiadowczego. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. W czasie walk na froncie wschodnim zabłąkana kula utkwiła w grubym, skórzanym pasie na jego plecach, nie czyniąc, poza siniakiem, żadnej szkody. Za wybitne wyczyny bojowe odznaczony Orderem Virtuti Militari. Zwolniony z wojska z dniem 29 XI 1920, wrócił do Pawłowic.
15 III 1921 wstąpił do Policji Państwowej i przeniósł się do Poznania. Wkrótce rozpoczął naukę w nowoutworzonej Szkole Policyjnej w Bydgoszczy. Po trzech latach nauki został skierowany do oddziału policji konnej w Gostyniu. Następnie przeniesiony do komisariatu granicznego Policji Państwowej w Miasteczku Krajeńskim, pow. Wyrzysk, na stanowisko komendanta tej placówki. Od 1933 r. pracował na stanowisku komendanta komisariatu PP w Kcyni. W 1937 r. przeniesiony na stanowisko komendanta komisariatu dla miasta i powiatu w Wągrowcu. Stopień służbowy: starszy przodownik PP (odpowiednik st. sierżanta). We wrześniu 1939 r. ewakuowany na kresy wschodnie w okolice Kowla. Tam dowodził zorganizowaną przez siebie kompanią złożoną z żołnierzy i policjantów. Dostał się do niewoli radzieckiej. Więziony w Ostaszkowie, wywieziony z obozu (lista nr 023/4 z 10 IV 1940, poz. 62). 12 lub 13 IV 1940 zamordowany w Twerze (ówczesnym Kalininie) i pochowany w Miednoje. Był odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari (nr 2803), Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości (1932), Złotym Krzyżem Zasługi. 24 I 1924 w Gostyniu ożenił się z Jadwigą Cichocką. Miał syna Mariana (ur. 1925 w Miasteczku Krajeńskim).

CAW, Akta odznaczeniowe Medalem Niepodległości, Życiorys spisany przez syna Mariana Nowaka zam. w Poznaniu


KOPIA LISTY Z DNIA 10 IV 1940 R. - JEŃCÓW WYWIEZIONYCH Z OBOZU W OSTASZKOWIE DO KALININA „DO DYSPOZYCJI NKWD”. POD POZ. 62 „NOWAK Jan Stanisławowicz” ur. 1894 r.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,401,554 Unikalnych wizyt