Czerwca 18 2024 09:14:02
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 13 lipca 1924

Protokół spisany na posiedzeniu Rady gminnej i Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie w tutejszej szkole ewangelickiej dnia 13. lipca 1924 roku.

Obecni byli wszyscy członkowie Rady gminnej i Rady szkolnej miejscowej i reprezentanci z Krzemieniewa.
Posiedzeniu przewodniczył miejscowy nauczyciel Adam Kaisar, który także prowadził protokół.

I. Najprzód przywitał nauczyciel wszystkich zebranych w polskim języku i powiedział, że dlatego wita zebranych w polskim języku ponieważ język urzędowy jest polski; równocześnie nadmienił po niemiecku, że Niemcy, ponieważ wszystkiego po polsku nie rozumieją, mogą swoje wnioski podawać w języku niemieckim, jak przewodniczący albo inny na zebraniu po polsku mówi a oni nie rozumią, to mogą się zgłosić a przewodniczący im każde słowo na niemiecki przetłumaczy.

II. Potem przeczytał przewodniczący następujące urzędowe uwiadomienie Powiatowego Inspektoratu Szkolnego w Lesznie:
Z dniem 1. sierpnia 1924 roku tworzy się przy tutejszej szkole oddział polski dla dzieci polskich z Krzemieniewa i z Bielaw. Posadę obejmie siła polska męska. Rada szkolna zechce się postarać o to, aby izbę szkolną odpowiednio wyczyszczono ewentualnie desinfektowano. Od dnia 1. sierpnia Rada szkolna miejscowa w Krzemieniewie uprawniona jest do pobierania podatków od wszystkich płatników w Krzemieniewie i Bielawach (Polaków i Niemców). Nowej sile nauczycielskiej należy zabezpieczyć mieszkanie w budynku szkolnym".
Po przeczytaniu tego uwiadomienia i po przetłumaczeniu a język niemiecki powiedział przewodniczący nauczyciel do zgromadzonych następujące słowa: „Tę szkołę ewangelicką wybudowali owego czasu Niemcy. Czasy się zmieniły. Ponieważ kilka Niemców z Krzemieniewa sprzedało swoje posiadłości Polakom, więc i Polacy mają teraz prawo do tutejszej szkoły ewangelickiej, i z tego powodu odstępuje dobrowolnie tutejsza Rada szkolna miejscowa jedną klasę dla dzieci polskich z Krzemieniewa i Bielaw, oraz i pomieszkanie dla polskiej siły nauczycielskiej. Wszyscy Niemcy i Polacy w Krzemieniewie powinni żyć z sobą jak bracia w zgodzie miłości i jeden drugiemu pomagać w niedoli, ponieważ jesteśmy dziećmi tego samego Boga i Jezusa Chrystusa, a przede wszystkiem musimy wszyscy Ewangelicy i katolicy być wiernymi obywatelami naszej miłej i drogiej Ojczyzny kochać ją, jak dzieci własną matkę”.

III. Zgromadzenie jednomyślnie uchwaliło:
a) dla oddziału niemieckiego zakupi Rada szkolna miejscowa 50 cetnarów węgla i 6 metrów drzewa z podatków szkolnych, złożonych przez Niemców a to same kwantum węgla i drzewa zakupią Polacy z podatków szkolnych złożonych przez Polaków dla oddziału polskiego; inne zaś wydatki będą płacone z wspólnej kasy
b) dla polskiej siły nauczycielskiej przeznaczono jeden pokój kuchnię na piętrze; pokój i kuchnię gmina wymaluje względnie naprawi i obieli
c) obie izby szkolne będą przed rozpoczęciem nauki wymyte i wyczyszczone
d) wobec likwidacji szkoły w Drobninie z dniem 1. sierpnia 1924 roku dla polskich dzieci z Krzemieniewa i Bielaw uchwaliła Rada szkolna miejscowa i Rada gminna w Krzemieniewie prosić Inspektorat Szkolny w Lesznie, aby nakazał Radzie szkolnej miejscowej w Drobninie, aby oddała połowę węgla i połowę drzewa szkolnego, zakupionego dla szkoły w Drobninie z podatków szkolnych z Krzemieniewa i Drobnina, dla szkoły w Krzemieniewie; oprócz tego, aby oddał Drobnin z likwidowanej jednej klasy szkolnej ławki, tablice, krzesło i niektóre pomoce naukowe dla polskiego oddziału w Krzemieniewie, ponieważ wymienionych rzeczy szkoła w Krzemieniewie nie ma.
Na tem posiedzenie zamknięto

Rada szkolna miejscowa:
Adam Kaisar
zastępca przewodniczącego


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,399,735 Unikalnych wizyt