Czerwca 18 2024 22:27:29
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 29 listopada 1924

Posiedzenie nowo wybranej Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie 29. listopada 1924 roku.

Obecni byli wszyscy członkowie Rady szkolnej miejscowej, reprezentanci i ich zastępcy.

1. Najprzód przywitał kierownik szkoły Adam Kaisar wszystkich zebranych i przeczytał urzędowe zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Szkolnego w Lesznie z dnia 28.10.1924 L.dz. 2843/24 i z dnia 6.11.1924 L.dz. 2917/24.
Do Rady szkolnej miejscowej na ręce pana Kaisara w Krzemieniewie. W myśl rozporządzenia Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego z dnia 27. czerwca 1924 L.dz. 1205/24 i pana Wojewody Poznańskiego z dnia 29. lipca 1924 L.dz. 2830/24I. Inspektorat Szkolny w Lesznie zatwierdza niniejszem wybranych w dniu 24. września 1924 na członków Rady szkolnej miejscowej i reprezentantów gminy szkolnej w Krzemieniewie.

Do Rady szkolnej należą:
Andrzejczak Stanisław, rolnik w Krzemieniewie
Gembiak Józef, rolnik w Krzemieniewie
Schlecht Oskar, rolnik w Krzemieniewie
Wandelt August II, rolnik w Krzemieniewie

Do Reprezentacji szkolnej należą:
Chałupka Jan, rolnik w Krzemieniewie
Kamieniarz Aleksander, rolnik w Krzemieniewie
Jahns Otto, rolnik w Krzemieniewie
Kleiber Fryderyk, rolnik Wygoda

Zastępcy reprezentantów:
Strzelski Tomasz, rolnik w Krzemieniewie
Schnecke Karol, rolnik w Krzemieniewie
Wandelt Fryderyk, murarz i rolnik w Krzemieniewie

Rendant: Ratajczak Wojciech, rolnik w Krzemieniewie

Do Rady szkolnej należy również przełożony gminy.
Kierownik szkoły Adam Kaisar, jako stały nauczyciel jest zastępcą przewodniczącego Rady szkolnej miejscowej”.

2. Po przeczytaniu tych urzędowych rozporządzeń, wprowadził zastępca przewodniczącego wszystkich członków nowej Rady szkolnej miejscowej w urzędowanie; równocześnie zobowiązali się wszyscy wybrani protokólarnie do sumiennego i gorliwego wypełniania swych obowiązków.
Ponieważ nasza Rada szkolna miejscowa składa się z połowy katolików i ewangelików względnie Polaków i Niemców, wiec powinniśmy wszyscy żyć z sobą jako bracia w zgodzie i przyjaźni i jeden drugiemu pomagać w niedoli, bo jesteśmy wszyscy dziećmi jednego Ojca niebieskiego i modlimy się wszyscy do tego samego Boga i Jezusa Chrystusa i jesteśmy wszyscy obywatelami jednej naszej nowej i miłej Ojczyzny. Ludność ewangelicka pragnie wspólnie z innymi dziećmi jednej matki – Ojczyzny pracować w zgodzie i harmonji dla dobra wspólnej Ojczyzny, aby nasza Polska była wielka i potężna.

3. Nowy randant Wojciech Ratajczak odebrał od dotychczasowego randanta Franzkiego 41.01 zł. w gotówce i inne rzeczy spisane i potwierdzone w Księdze kasowej przez Ratajczaka i Franzkiego.
Przewodniczący podziękował serdecznie ustępującemu randantowi Franzkiemu za wierne i gorliwe prowadzenie kasy szkolnej i podniósł życzenie, aby Rada szkolna miejscowa i nauczycielstwo było z nowym randantem tak zadowolone jak ze starszym.

4. Rada szkolna miejscowa w Drobninie oddała dla tutejszego oddziału polskiego: jedną tablicę z stawidłem, 5 ławek szkolnych, jedno stawidło do map, jeden krzyż i Orzeł polski.

5. Rada szkolna miejscowa uchwaliła na każdy kwartał za czyszczenie obu las, schodów i za opał w obu klasach i rąbanie drzewa i czyszczenie ustępów 30 zł (słowem: trzydzieści zł.).

6. Randantowi uchwaliła Rada szkolna miejscowa za ostatni kwartał 1924 roku 10 zł.

7. Randant zakupi zaraz jeszcze 20 cetnarów węgla i 4 metry drzewa.

8. Dla oddziału polskiego kupi kierownik mapę powiatu leszczyńskiego i mapę Polski Romera a do oddziału niemieckiego mapę Europy; również dla oddziału polskiego liczydło.

9. Rada szkolna miejscowa uchwaliła dla obu nauczycieli na tę zimę po 10 cetnarów węgla, za co Adam Kaisar serdecznie podziękował.

10. Rada szkolna miejscowa uchwaliła zrobić przedział i wrota pomiędzy pralnią i drewutnią oraz naprawić złe płoty.

Ponieważ nikt się nie zgłasza, więc protokół przeczytano i podpisano.

Adam Kaisar
zastępca przewodniczącego
Andrzejczak Stanisław Józef Gembiak Oskar Schlecht August Wandelt II Chałupka Jan Olejniczak sołtys


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,401,635 Unikalnych wizyt