Czerwca 18 2024 22:24:56
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 15 grudnia 1927

Protokół z posiedzenia Rad szkolnej miejscowej dnia 15. grudnia 1927.

1. Obecni byli niżej podpisani członkowie Rady szkolnej miejscowej.
Rada szkolna miejscowa uchwaliła, posłać do wszystkich sołtysów listy, którzy się zobowiązali w imieniu swej gminy płacić na utrzymanie naszej szkoły na rok 1926 i 1927 podpisaną kwotę a której jeszcze nie zapłacili, aby tę kwotę najdłużej w 10 dniach zapłacili, w przeciwnym razie udajemy się do Rady szkolnej powiatowej w Lesznie.

2. Na posiedzeniu naszej Rady szkolnej miejscowej z dnia 29. czerwca 1926 zobowiązali się i potwierdzili to zobowiązanie swym podpisem sołtysi w imieniu swych gmin, że będą płacić na utrzymanie naszej szkoły rocznie następujące kwoty: Nowy Belęcin 200 zł., Stary Belęcin 32 zł., Hersztupowo 15 zł., a Karchowo 10 zł. (razem 257 zł.). Ponieważ te 4 wymienione gminy tworzą teraz jedną Radę szkolną miejscową w Belęcinie a ta nas pisemnie uwiadomiła, że nam od każdego dziecka niemieckiego będzie płacić tylko 10 zł. rocznie, więc nam będzie brakować 157 zł., zaokrąglone 160 zł.
Aby tę brakującą kwotę 160 zł. nie stracić, uchwaliła nasza Rada szkolna miejscowa zaprosić wszystkich Niemców z tych wymienionych gmin, aby się zjawili na posiedzeniu naszej Rady szkolnej miejscowej na dzień 17. grudnia o 4 godzinie po południu. Tu chcemy z niemi konferować, czy się dobrowolnie obowiązują brakującą kwotę 160 zł. do naszej Kasy szkolnej rocznie wpłacić.

3. Urzędnik z Bielaw oświadczył, że dalej będzie płacić 200 zł.

4. Z powodu braku pieniędzy uchwaliła Rada szkolna miejscowa nie kupić portret Prezydenta do kancelarji szkolnej.

5. Za to uchwalono naprawić, względnie postawić nowy płot w podwórzu pana nauczyciela Błaszczyka.

6. Następnie uchwaliła Rada szkolna miejscowa Budżet szkolny za czas od 1. kwietnia 1928 do 31. marca 1929 w następujących kwotach:
Skarbnikowi Kasy szkolnej odszkodowanie 80 zł.
Kierownikowi szkoły za prowadzenie Ksiegi rachunkowej 20 zł.
Wydatki kancelaryjne 20 zł.
Za opłatę gazet szkolnych, druków urzędowych, formularzy 50 zł.
Kreda, atrament i inne potrzebne rzeczy dla obu klas 40 zł.
Na zakup podręczników, przyborów naukowych, map, obrazów i przyrządów do gimnastyki 200 zł.
Na bibliotekę nauczycielską i uczniowską 50 zł.
Portorja 25 zł.
Opłata kominiarza 20 zł.
Za opalanie i czyszczenie izb szkolnych i ustępów, włącznie z rąbaniem drzewa 160 zł.
Publiczne wydatki ubezpieczenia 60 zł.
Na opał 350 zł.
Reparacja płotów i inne naprawy 200 zł.
Nieprzewidziane wydatki 105 zł.
Odszkodowanie obu nauczycieli od 5 konferencji rejonowych i 1 konferencji powiat. po 5 zł., razem 60 zł.
-----------------------------------------------------------
Razem 1440 zł.

Na te wydatki są następujące dochody:
Bielawy będą płacić 200 zł.
Rada szkolna w Belęcinie 100 zł.
Rada szkolna w Drobninie 10 zł.
--------------------------------------------------------
Razem 310 zł.

Brakującą kwotę 1190 zł. pokrywa Rada gminna w Krzemieniewie a jak jej na to funduszów zabraknie, to się musi udać do Wydziału powiatowego w Lesznie.
Na tem protokół przeczytano, podpisano a posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar sekretarz
Kamieniarz sołtys-Andrzejczak Gembiak Ratajczak Schlecht


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,401,630 Unikalnych wizyt