Czerwca 18 2024 22:46:27
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 17 grudnia 1927

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej dnia 17. grudnia bieżącego roku.

Obecni byli niżej podpisani członkowie Rady szkolnej miejscowej.

1. Gminy Nowy i Stary Belęcin, Hersztupowo i Karchowo zobowiązały się płacić na utrzymanie naszej szkoły rocznie 257 zł., ale że teraz te wymienione 4 gminy tworzą jedną radę szkolną miejscową w Belęcinie a ta nas piśmiennie uwiadomiła, że nam od roku 1928 zacząwszy będzie płacić od każdego dziecka niemieckiego z tych wymienionych gmin 10 zł. rocznie, więc nasza gmina ponosi stratę 160 zł. rocznie. Aby tę brakującą kwotę nie stracić, uchwaliła nasza Rada szkolna miejscowa zaprosić wszystkich Niemców z wymienionych gmin, aby się zjawili na dzisiejsze posiedzenie naszej rady szkolnej; tu chcemy z nimi konferować, czy się dobrowolnie zgodzą brakującą kwotę do naszej Kasy szkolnej rocznie wpłacić. Przybyło na to posiedzenie kilka Niemców, którzy się naszej prośbie nie przeciwiali, lecz nie mogli w imieniu wszystkich Niemców dać stanówcze oświadczenie, ile będą rocznie płacić. Rada szkolna miejscowa uchwaliła wysłać naszego kierownika szkoły do Belęcina, aby on tam z nimi w tej sprawie coś zrobił. Nasza Rada szkolna zwołała piśmiennie wszystkich Niemców z tych wymienionych gmin na dzień 20. grudnia do Bickerta w Nowym Belęcinie, w który dzień pan Kaisar wyjechał do Belęcina i tam z zebranymi konferował. Po wymianie różnych zapatrywań, świadczyli się wszyscy Niemcy z Nowego belęcina, Wygody, Hersztupowa i karchowa, że będą za to, że ich dzieci mogą uczęszczać do naszej szkoły, dobrowolnie płacić rocznie 130 zł. W imieniu tych Niemców zobowiązali się protokolarnie Fritz Bickert i Karol Engel z Nowego Belęcina i Gotfried Hanisch z Hersztupowa, że wymienioną kwotę 130 zł. w 2 ratach, to jest na 1. czerwca i na 1. listopada każdego roku przyniosą do kasy szkolnej w Krzemieniwie. To zobowiązanie jest ważne na 3 lata, to jest na rok 1928, 1929, 1930. Po upływie tego czasu musi Rada szkolna miejscowa znowu z nimi nowy układ załatwić.

2. Rada szkolna uchwaliła zakupić dla polskiego oddziału mapę polityczną Europy i do każdej klasy po 16 doniczek z podstawkami na kwiaty, które dziewczęta przyniosą i pielęgnować będą.
Na tem protokół przeczytano, podpisano a posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar sekretarz
Gembiak Kamieniarz Andrzejczak-sołtys Oskar Schlecht


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,401,683 Unikalnych wizyt