Czerwca 18 2024 08:55:26
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 14 kwietnia 1928

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie dnia 14. kwietnia bieżącego roku.

Obecni byli: Kamieniarz jako przewodniczący, Adam Kaisar jako sekretarz, sołtys Andrzejczak, major Płochowski, skarbnik Ratajczak, Józef Gembiak i Oskar Schlecht.

1. Przewodniczący pan Kamieniarz zagaił posiedzenie a sekretarz Adam Kaisar przeczytał protokół z ostatniego posiedzenia, który bez zmiany przyjęto. Kierownik szkoły przywitał pana majora Płochowskiego na pierwszem posiedzeniu naszej Rady szkolnej i prosił go uprzejmie o poparcie spraw szkolnych i spraw nauczycielstwa.
2. Cele posiedzenia stopnia organizacyjnego szkoły oraz osiągnięcia przez to lepszych wyników w nauce, władza szkolna dąży do złączenia szkół jedno- i dwuklasowych w szkoły wyższego stopnia organizacyjnego, zwłaszcza tam, gdzie odległość nie stanowi żadnych trudności. W myśl tych dążeń władzy szkolnej zamierza Inspektorat szkolny przystąpić do połączenia z początkiem roku szkolnego szkoły tutejszej ze szkołą w Drobninie, naturalnie tyczy się to tylko oddziału polskiego tutejszej szkoły.
Rada szkolna miejscowa wziąwszy pod uwagę:
a) że odległość między szkołami a najbardziej oddalonymi zagrodami wynosi przeszło 4 kilometry,
b) że obowiązek przymusowego uczęszczania do szkoły ograniczony jest odległością 3 kilometrów,
c) że dozór nauczyciela nad dziećmi oraz znoszenie się jego z rodzicami dziecka będzie utrudniony przez tą odległość,
d) że wprowadzenie rozdziału do jednej szkoły pracy ułatwiać nie będzie; nauczyciel dwóch wyższych oddziałów otrzyma uczniów, których dopiero będzie musiał poznawać;
Rada dopatruje się w tem zerwania ciągłości nauczania, wychowania i kontroli,
e) że zimą i w czasie słoty mogą mieć miejsce częste zaziębienia, a dzieci z niektórych domów robiąc do 9 kilometrów dziennie, będą zmęczone, będą po drodze zatrzymywały się, co nie będzie z korzyścią dla ich nauki,
f) że z powodu ograniczonego prawa do 3 kilometrów niektórzy rodzice nie będą posyłali dzieci do szkoły i zmusić ich do tego nie będzie można.

Wysłuchawszy opinji miejscowego kierownika, który chciał zastosować się do pisma Inspektoratu Szkolnego z dnia 6. kwietnia 1928 L.dz1032/28 uchwaliła Rada szkolna miejscowa zmiany proponowanej nie wprowadzać.

3. Świadectwa szkolne muszą płacić dzieci same i takke świadectwa odejścia.
4. Rada szkolna uchwaliła zaśklić i zaramkować Godła polskie i portrety Marszałka J. Piłsudskiego.
5. Na światło uchwaliła Rada szkolna miejscowa kierownikowi za rok 1927 25 zł.
6. W ogrodzie drugiego nauczyciela zrobi Rada szkolna płot druciany, jak również płot kierownika w jego ogrodzie.
7. Księgę kasową odbierze dnia dzisiejszego skarbnik Ratajczak.
8. Sekretarz Adam Kaisar przedłożył rachunki Kasy szkolnej za III i IV kwartał 1927 i dalej aż do końca marca 1928.
Dochody za III i IV kwartał 1927 aż do końca marca 1928 wynosiły 1200.08 zł.
Wydatki za III i IV kwartał 1927 aż do końca marca 1928 wynosiły 879.59 zł.
---------------------------------------------------------------------
Pozostała kwota końcem marca 1928 wynosiła 320.49 zł.

Oprócz tej kwoty znajduje się jeszcze w Kasie szkolnej 30 zł. za zmudy szkolne. Rachunki zbadano i wszystko znaleziono w porządku.
Na tem protokół przeczytano i podpisano a posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar sekretarz
Andrzejczak-sołtys Schlecht Gembiak Kamieniarz Ratajczak


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.02 6,399,688 Unikalnych wizyt