Czerwca 18 2024 22:22:42
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 6 grudnia 1929

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie dnia 6. grudnia 1929.

Obecni byli: pan Kamieniarz jako przewodniczący, urzędnik Bednarek, pan sołtys Andrzejczak, pan skarbnik Ratajczak, pan Gembiak, pan Schlecht i kierownik szkoły Kaisar jako sekretarz. Obecny był także jako gość pan nauczyciel Zwierzchowski.

Przewodniczący pan Kamieniarz zagaił posiedzenie.
Protokół z ostatniego posiedzenia przeczytano, bez zmiany przyjęto i podpisano.

1.Najważniejszą sprawą posiedzenia było ułożenie Budżetu szkolnego za czas od 1. kwietnia 1930 do 31. marca 1931.
Dochody naszego budżetu są następujące:
Major Płochowski z Bielaw 200 zł.
Rada szkolna miejscowa w Belęcinie 100 zł.
Rada szkolna miejscowa w Drobninie 10 zł.
Niemcy z Belęcina dobrowolną składkę 130 zł.
Stolz z Garzyna czesne od swego chłopca 10 zł.
------------------------------------------------------------------
450 zł.

Przychody całego Budżetu wynoszą 1860 zł., więc przypada na Gminę Krzemieniewo do pokrycia budżetu szkolnego 1410 zł.

2. Każdy rok musimy wstawić do budżetu pewną kwotę na fundusz budowlany. Ponieważ przeszłego roku wstawiliśmy do budżetu na ten cel 50 zł. a tego roku także tyle, więc musimy za przeszły i za ten rok włożyć do Kasy 100 zł na fundusz budowlany.

3. Pan nauczyciel Zwierzchowski może być na każdem posiedzeniu Rady szkolnej miejscowej jako gość obecny.

4. Na wniosek kierownika szkoły uchwaliła Rada szkolna jednogłośnie płacić nauczycielowi polskiego oddziału pan Zwierzchowskiemu dzierżawę od 10 morgów pola szkolnego po 3 cetnary żyta z morgi w dwóch ratach rocznych, począwszy od 1. kwietnia 1930 roku.

5. Od 15. listopada 1929 roku istnieje w Krzemieniewie dla polskiej młodzieży Kurs wieczorny, na który udziela nauki 2 razy w tygodniu po 2 godziny pan nauczyciel Zwierzchowski. Rada szkolna miejscowa uchwaliła kupić na ten cel lampę i dostarczyć światła i opału.

6. Rendant pan Ratajczak oddaje Kasę szkolną a na życzenie członków Rady szkolnej będzie ją prowadził od 1. kwietnia 1930 roku pan sołtys Andrzejczak.

Po wyczerpaniu obrad zamknął pan przewodniczący posiedzenie.

Adam Kaisar sekretarz
Stanisław Andrzejczak sołtys Gembiak Ratajczak Bednarek Schlecht


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,401,626 Unikalnych wizyt