Czerwca 18 2024 08:25:42
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 2 sierpnia 1930

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie dnia 2. sierpnia 1930.

Obecni byli: pan Aleksander. Kamieniarz jako przewodniczący, Adam Kaisar jako sekretarz, pan sołtys Andrzejczak, pan Wojciech Ratajczak, pan Józef Gembiak, pan Oskar Schlecht i pan Krygier urzędnik z Brylewa. Jako goście: pan nauczyciel Zwierzchowski i pan wójt Lester.

Pan przewodniczący zagaił posiedzenie i podał porządek obrad.

Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego z dnia 30. czerwca 1930 Nr I. 19046/30 wyłączyło z dniem 1. września 1930 roku z obwodu szkolnego Belęcin powiatu leszczyńskiego obszar dworski Brylewo, włączając go jednocześnie do obwodu szkolnego Krzemieniewo powiatu leszczyńskego.
Z dniem 1. września 1930 roku ustanowiło Kuratorjum w obwodzie szkolnym Krzemieniewo 3 klasową publiczną szkołę powszechną.

Z dniem 1. września 1930 roku obwód szkolny Krzemieniewo składać się będzie z gminy Krzemieniewo i obszarów dworskich Brylewo i Bielawy.

Gmina Krzemieniewo obowiązana jest w myśl ustaw z dnia 17.II 1922 roku o zakładaniu i utrzymaniu oraz budowie publicznych szkół powszechnych (Dz.U.R.P. Nr 18. poz. 143 i 144) wznieść budynki szkolne, mieszkalne i gospodarcze, zaopatrzyć szkołę w całkowite urządzenia wewnętrzne, oraz pokrywać wszelkie przypadające na nią z ustawy koszty utrzymania 3 klasowej publicznej szkoły powszechnej w Krzemieniewie.
W wydatkach tych mają brać udział na podstawie ustalonego klucza obszary dworskie Brylewo i Bielawy.
Po dłuższej dyskusji przystąpiła Rada szkolna miejscowa do ustalenia kosztów dla rozbudowy 3-ciej klasy i zaopatrzenia jej w niezbędne przyrząd szkolne i inne potrzebne rzeczy. Koszta te wynosić będą 2600 zł., do tego przyjdzie jeszcze 1400 zł z budżetu szkolnego na rok 1930/31, więc razem 4000 zł.
Na podstawie podatku gruntowego ustaliła Rada szkolna miejscowa następujący klucz na wydatki szkolne do końca marca 1931 roku:
Bielawy płaci podatku gruntowego 221.71 zł.
Brylewo płaci podatku gruntowego 479.85 zł.
Krzemieniewo płaci podatku gruntowego 955.48 zł.

Więc razem wynosi podatek gruntowy z Bielaw, Brylewa i Krzemieniewa 1657.04 zł.

Jak podzielimy potrzebną kwotę 4000 zł przez podatek gruntowy 1657 zł., to przypada na 1 zł. podatku gruntowego 2.42 zł. na wydatki szkolne; a zatem przypada na podstawie podatku gruntowego na:
Bielawy 536 zł.
Brylewo 1161 zł.
Krzemieniewo 2312 zł.
---------------------------------------
razem 4009 zł.

Obszary dworskie Bielawy i Brylewo będą płaciły wyznaczone kwoty na rok obrachunkowy 1931/32 tylko za kwartały.

Ponieważ kasa szkolna jest próżna, więc powinny obszary dworskie Bielawy i Brylewo zapłacić swoje należytości w najkrótszym czasie.
Co się tyczy murarstwa i innych spraw, związanych z III klasą, odłożono do następnego posiedzenia.

O 10 godzinie wieczór zamknął przewodniczący posiedzenie.

Adam Kaisar sekretarz
Kamieniarz Ratajczak Wojciech Gembiak Andrzejczak sołtys Schlecht


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,399,303 Unikalnych wizyt