Czerwca 18 2024 08:28:27
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 16 października 1930

Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej w Krzemieniewie dnia 16. października bieżącego roku.

Obecni byli: pan Aleksander Kamieniarz jako przewodniczący, Adam Kaisar jako sekretarz, pan Józef Gembiak, pan Wojciech Ratajczak i pan Oskar Schlecht. Oprócz tych wymienionych członków Rady szkolnej byli obecni pan dziedzic Hipolit Ponikiewski z Brylewa i miejscowy nauczyciel pan Zwierzchowski.
Pana sołtysa zastępuje pierwszy ławnik pan Dudkowiak.

Po dłuższej dyskusji zobowiązał się pan dziedzic Ponikiewski z Brylewa wpłacić na urządzenie III klasy jako zaliczkę w niedzielę, dnia 19. października bieżącego roku 500 zł.
Co się tyczy pana majora Płochowskiego oświadczył pan Ponikiewski, że pan major Płochowski wpłaci także zaliczkę na ten sam cel 250 zł.
Po przyrządy do III klasy wysyła gmina 2 furmanki. Jako delegat Rady szkolnej pojedzie z furmankami pan Gembiak.
Rada szkolna deleguje pana Ratajczaka iż ma się zająć wskazaniem mieszkania dla III nauczyciela.

Na tem protokół przeczytano, podpisano a posiedzenie zamknięto.

Adam Kaisar sekretarz
Ratajczak Gembiak Dudkowiak


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,399,309 Unikalnych wizyt