Czerwca 18 2024 09:24:23
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 5 maja 1933

Protokół z posiedzenia Rady Szkolnej

Dnia 5 maja 1933 roku odbyło się w szkole w Krzemieniewie zebranie Miejscowej Rady Szkolnej z następującym porządkiem obrad:
1. Odebranie akt i pieczęci od byłego przewodniczącego pana Dudkowiaka.
2. Sprawa mieszkaniowego dla III siły nauczycielskiej.
3. Wolne głosy i zakończenie.

Obecni: pan Lester przewodniczący, pan J.W. Ponikiewski Hipolit z Brylewa, pan Major Płochowski z Bielaw, sołtys Andrzejczak, Schlecht Oskar, Dudkowiak, Stachowiak, Boruczkowski kierownik szkoły.

Stosownie do punktu I zjawił się pan Dudkowiak i zdał następujące akta rady szkolnej:
1) Budżet na rok szkolny 1931/32
2) Budżet na rok szkolny 1932/33
3) Pieczęć Rady Szkolnej Miejscowej i poduszkę do tuszu.

Reszta akt spoczywa w klasie, w szafie szkolnej do dyspozycji sekretarza.
Po odebraniu akt stwierdza pan przewodniczący w imieniu wszystkich obecnych, że Rada Szkolna nie ma żadnych pretensyj do pana Dudkowiaka z tytułu sprawowania jego urzędu, przewodniczącego Rady Szkolnej, co na życzenie pana Dudkowiaka daje mu na piśmie.

Nad sprawą mieszkaniową wyłoniła się obszerna dyskusja, w której głos zabierali kolejno panowie Lester, Ponikiewski, major Płochowski, Panas, Boruczkowski. Na zarzut pana Panasa, jakoby kierownik Boruczkowski spowodował pana Kuklę do upuszczenia mieszkania szkolnego oświadczył zainteresowany, że pan Kukla mieszkanie ustąpił dobrowolnie, na skutek umowy z panną Rozmiarkówną z zastrzeżeniem, że mieć będzie pierszeństwo do tego mieszkania w razie ustąpienia panny Rozmiarkówny przed innym kolegą. T samo oświadczyła przywołana panna Rozmiarkówna. Rada szkolna uchwaliła na wniosek pana majora wypłacić panu Panasowi mieszkaniowe po 20 zł. za miesiąc maj i kwiecień, a mieszkanie szkolne przydzieliła pannie Rozmiarkównie. Rada Szkolna uchwaliłą na wniosek pana majora wysłać do Kuratorjum następujące pismo:

„Zebrana w dniu 5.05.1933 roku Rada Szkolna Miejscowa prosi K.O.Szk. Pozn. O najszybsze załatwienie sprawy pana Panasa, zawieszonego w urzędowaniu nauczyciela tutejszej szkoły. Miejscowa Rada Szkolna nie może Mu bowiem płacić mieszkaniowego, gdyż nie ma na to w budżecie funduszów. Wziąwszy pod uwagę, że stan taki wywołuje niepotrzebne kwestje, prosimy o najszybsze rozpatrzenie nasze prośby”.

W wolnych głosach wypowiedział pan Dudkowiak swoje pretensje, że kierownik szkoły wypożyczył bez jego wiedzy 3 cetnary węgli fryzjerowi Sibilskiemu. W odpowiedzi na to wyjaśnił zainteresowany, że na wypożyczenie wyraził swą zgodę pan sołtys Andrzejczak, który jest członkiem wykonawczym Rady Szkolnej. Na wniosek pana majora Płochowskiego zaprzestano dyskusji, jako przedmiotu o błahem znaczeniu, bo węgla będą przecież oddane.

Do komisji rewizyjnej wybrano panów Stachowiaka i Schlechta. Życzenie paa Dudkowiaka, aby był obecny przy rewizji kasy, nie uwzględniono.

Po wyczerpaniu porządku obrad salwował pan przewodniczący Lester zebranie, prosząc obecnych o ścisłą współpracę dla dobra naszej dziatwy i szkoły polskiej.

Boruczkowski
Ponikiewski Andrzejczak Płochowski


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,399,759 Unikalnych wizyt