Czerwca 18 2024 20:33:44
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Protokół z 18 września 1934

Protokół z posiedzenia Rady Szkolnej Miejscowej w dniu 18. września 1934 roku.

Obecni: pan wójt Lester jako przewodniczący, J.W. Pan Ponikiewski z Brylewa, sołtys Andrzejczak, Więckowiak, Stachowiak, Franzke, Łukaszewski, Boruczkowski.

Porządek obrad:
1. Sprawienie opału dla szkoły.
2. Ustąpienie przewodniczącego pana Lestera i zdanie pieczęci w ręce nowego przewodniczącego pana Wiećkowiaka.
3. Uchwalenie nowego budżetu na rok 19335/36.
4. Wolne głosy.

Ad.1. Uchwalono zakupić dla szkoły 130 cetnarów węgli. Do wagi wyznacza Miejscowa Rada Szkolna pana kierownika Boruczkowskiego.

Ad.2. Pan przewodniczący Lester ustąpił dobrowolnie z stanowiska przewodniczącego tłumacząc niemożliwość dalszego urzędowania złym stanem zdrowia, oraz obowiązkami służbowymi. Pan wójt podziękował zebranym za współpracę, a pan Ponikiewski w imieniu zebranych podziękował również panu przewodniczącemu za sympatyczną współpracę. Obowiązki nowego przewodniczącego objął pan Więckowiak, który poprosił zebranych o chętna współpracę.
Ustępujący pan wójt Lester zdał pieczęć Rady Szkolnej i poduszkę do niej.

Ad.3. W sprawie budżetu szkolnego uchwala Rada Szkolna Miejscowa wysłać pismo:
„Wobec tego, że utrzymanie szkoły ma należeć w myśl nowej ustawy samorządowej do Rady Gminnej, nie uchwaliła Miejscowa Rada Szkolna budżetu na rok 1935/36, lecz prosimy pana Inspektora o wyjaśnienie, czy wobec tego do uchwalenia budżetu jesteśmy jeszcze zobowiązani”.

Na powyższem wyczerpano porządek obrad i pan przewodniczący salwował zebranie.

Lester Więckowiak Andrzejczak Stachowiak Łukaszewski Franzke Ponikiewski


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,401,380 Unikalnych wizyt