Czerwca 18 2024 22:11:10
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika parafii w Oporowie - wstęp

In Nomine Domini!
Amen!

Chwalebnym to było dawnych czasów zwyczajem, że po rodzinach, klasztorach i zgromadzeniach utrzymywano kroniki, w których żywot tychże mniejszych lub większych społeczności jakoby w zwierciadle się odbijał ze swemi głównemi wydarzeniami, cierpieniami, radością, gdzie także mieściły się rady, wskazówki doświadczeniem zdobyte a skrzętnie spisywane ku pożytkowi następnych pokoleń. A kronika taka przechodziła z pokolenia na pokolenie, stawała się skarbem nieocenionym – jakoby do ula tak do niej pokolenia przesuwające się niosły owe zbierane na polach życia wrażenia, uczucia, wydarzenia przypadłe, maxymy mądrości praktycznej życiem wypróbowane. A następne pokolenia przeglądając karty poważne zapoznawały się z Kronik z tradycją szlachetną tej społeczności, której taż Kronika była wyrazem, a do której należąc znajdowały hamulce w wybrykach, brały pochop do wstępowania w szlachetne a tradycją wskazane szlaki, brały orzeźwienie z maxym wybornych, mądrych mądrością nie tak książkową, jak z życia wziętą.
Pomiędzy innemi drogocennymi zabytkami z dawnych czasów posiada Kościół Oporowski bardzo szacowną Kronikę swoją. Mała to in quarto Książka, którą czytając stawają przed oczy i świetne i smutne koleje, jakie Kościół i parafia i plebania Oporowscy przechodzili. Rozpoczął ją Stanisław z Bnina Śmigielski fundator Kościoła Oporowskiego roku 1637 opisują i pobudki do budowania Kościoła i budowę tegoż, a prowadzili ją z różną świadomością i dokładnością plebani Oporowscy długą koleją aż do ostatnich czasów. Więc kiedy w tej od fundatora Kościoła zaczętej Książce miejsca do dalszych zapisów nie stało, sprawioną została niniejsza in folio Księga w roku pańskim 1870, która ma być dalszym ciągiem Kroniki dawnej.
Aby Kronika niniejsza porządnie była prowadzona proszę wszystkich następców moich, plebanów Oporowskich i Kapłanów z jakiegokolwiek tytułu w parafii Oporowskiej zatrudnionych, aby w księdze niniejszej zapisywali skrzętnie:
1. Wszystkie ważniejsze zdarzenia i wypadki mające związek z parafią Oporowską czy one religijnej, czy politycznej natury.
2. O Kapłanach w parafii Oporowskiej dłuższy czas pracujących.
3. O losach i charakterze familii Kolatorskiej.
4. O nabytkach w sprzętach i ubiorach kościelnych.
5. O zaprowadzonych bractwach, nabożeństwach liturgicznych w parafii Oporowskiej.
6. O łaskach i cudach za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowskim Kościele, której wizyty urzędowe kościelne jak Wolskiego, Talibowskiego przyznają tytuły „gratiora omnium ore miraculora, splendida”.
7. Zdania, maxymy zdrowe, rady doświadczeniem pasterskiem nabyte z którychby i następcy korzystać mogli.

Każdego zaś plebana Oporowskiego proszę, aby rozpoczynając prowadzenie dalsze Kroniki niniejszej, nasamprzód poświęcił kilka słów poprzednikowi swojemu, o jego zasługach, o miłej u parafian pamięci, o jego śmierci, pogrzebie lub miejscu przesiedlenia w razie rezygnacji, o miejscu pogrzebania, o legatach przezeń poczynionych, bo godzi się nam chwalebne czyny poprzedników wychwalać. Następnie upraszam, aby każdy pleban Oporowski swoje curriculum vitae treściwie spisał tutaj umieszczając wszystko, co by mogło podnieść pożytek i wartość niniejszej Kroniki.
Przepraszam pokornie następców moich, że śmiem ich prosić, aby o błędach, ułomnościach czy to swych poprzedników, czy współczesnych Kapłanów, czy Kolatorów nie wspominać, najlepiej to zapomnieniu przekazać. Także pozwalam sobie pokornie zwrócić uwagę, aby wspominanie tu o własnych zasługach było zgodne z prawdą, wolne od próżnej chwalby, bez lekceważenia zasług poprzedników, spisane z pamięcią na słowa św. Pawła: „qui gloriatur in duo glorietur … libenter gloriabor ni infimitatibus”.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,401,599 Unikalnych wizyt