Czerwca 18 2024 10:02:48
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika kościoła i parafii w Oporowie - 1909

1909

1. Dnia 6 kwietnia roku bieżącego umarł na wyspie Lido pod Wenecją śp. Ignacy Dzierżykraj Morawski, właściciel dóbr oporowskich i patron Kolator Kościoła oporowskiego. Był tam celem poratowania zdrowia, gdyż od dłuższego czasu cierpiał na chorobę płuc. Zwłoki przywieziono kleją żelazną do Pawłowic, a wieczorem 13 kwietnia o godzinie 9 odbyła się exportacya do miejscowego Kościoła. W exportacyi udział brało 4 Kapłanów sąsiednich prócz miejscowego proboszcza. Pogrzeb odbył się dnia 15 kwietnia, tj. w czwartek po świętach wielkanocnych. Przybyło 13 obcych Kapłanów. Przewodniczył miejscowy Rządzca Kościoła. Mowy żałobnej rodzina sobie nie życzyła, przeto Rządzca Kościoła przed spuszczeniem trumny do grobu powiedział kilka serdecznych słów, podnosząc zalety zmarłego, żegnając go w imieniu obecnych i prosząc także o modlitwę za duszę nieboszczyka. Trumnę złożono w podziemiach Kościoła, po stronie ewangelii. Kościół był w tym dniu stosownie przyozdobiony, członków rodziny i obywateli nawet z dalszych stron przybyło bardzo wielu. Po zmarłym pozostała wdowa, trzy córki, najstarsza licząca 18 ½ lat, i syn 14 lat mający, będący właśnie w gimnazjum w Lesznie.
2. Zima na rok 1909 była długa i ciężka, w marcu kilkakrotnie był na przemian śnieg i mróz i odwilż, co w wielu miejscach zaszkodziło oziminom.
3. Grunta plebańskie i śpitalne dzierżawiło dotąd dominium tutejsze. Wskutek śmierci dziedzica dóbr oporowskich, wdowa po nim dzierżawę od 1 lipca 1909 oddała. Z tego powodu Rządzca parafii sprzedał żniwo na pniu dzierżawcy Oporówka, panu Trawińskiemu. Konsystorz poznański rozporządził, aby na zasiewy złożono po 20 MK. na morgę ornej ziemi, ponieważ od 1 października wydzierżawiono role w parcelach włościanom oporowskim. Złożono tedy na Książkę oszczędności na zasiewy plebańskie 3660, a na zasiewy śpitalne 625 MK. Role śpitalne wydzierżawił dozór kościelny w całości gospodarzowi Rochowi Jankowskiemu z Oporowa po 16 MK. z morgi, razem za 580 MK. Role plebańskie zaś wydzierżawił Rządzca parafii i dziekan przez publiczną licytacyę, w końcu sierpnia w parcelach po 10 i więcej mórg dwunastu gospodarzom oporowskim. Następnie spisano kontrakt dzierżawny, zatwierdzony później przez Jeneralny Konsystorz poznański. Pole oddano w dzierżawę na lat 15. Dzierżawcy mają oddać role nie obsiane, lecz spłużkowane. Dla siebie zostawił X. Proboszcz 36 mórg pod pług i wszystkie łąki.
4. Mimo ciężkiej i długiej zimy urodzaje były w tym roku wcale dobre i ceny za płody rolnicze wysokie. Wiosna była ciepła i dżdżysta, lato suche. Paszy było dużo.
5. W październiku popełniono w Kościele jasnogórskim w Częstochowie świętokradztwo. Ukradziono sukienkę perłową z obrazu Najświętszej Maryi Panny, korony obydwie i dużo cennych wotów. Szkoda materyalna wynosi około 200 tysięcy rubli, lecz wartość historyczna tych przedmiotów jest znacznie wyższą. Cała Polska do głębi poruszona został tą zbrodnią. Nie wiadomo, czy złoczyńcę pochwycą. Papież Pius X doniósł Przeorowi Paulinów w Częstochowie, że korony na obraz nadeśle nowe z Rzymu, co też później uczynił.
6. Przy wjeździe do wsi Krzemieniewa od Grabówca po prawej stronie stała drewniana Boża Męka, która zębem czasu zniszczona, chylić się poczęła ku upadkowi. Z tego powodu Rządzca parafii kupił w Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu z własnych funduszów nową złoconą pasyę za 22 MK. 50 fen. Mieszkańcy katoliccy z Krzemieniewa urządzili składkę i zebrawszy około 160 MK., wystawili nową murowaną figurę z cegieł, na której szczycie umieszczono pasyę na Krzyżu żelaznym, a figurę otoczono sztachetami z kutego żelaza. Zajął się tą sprawą głównie gospodarz Aleksander Kamieniarz z Krzemieiewa. Figurę murował mularz Majchrzak z Górzna, sztachety zrobił kowal Bronisław Kaczmarek z Krzemieniewa. We figurze umieszczono puszkę z dokumentem odpowiednim spisanym przez Rządzcę parafii. W niedzielę dnia 31 października po nieszporach poświęcił X. Proboszcz tę figurę, przemówiwszy po polsku i niemiecku, wykładając przyczyny i cel stawiania Krzyży nad drogami publicznemi. Parafianie z Krzemieniewa i Bielaw licznie się stawili, nawet dużo protestantów się zeszło. Po omówieniu kilku pacierzy na różne intencje, zaśpiewano na koniec pieśń „Boże w dobroci”.
7. Statystyka: dusz w parafii 998, ślubów 11, chrztów 39, pogrzebów 12, Komunii św. rozdano 3710.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,399,883 Unikalnych wizyt