Czerwca 18 2024 08:58:50
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika kościoła i parafii w Oporowie - 1915

1915

1. W styczniu wojna trwała jak dotąd z rozmaitem szczęściem. Z parafii poległ Jan Kubiak syn włodarza z Oporowa, a jego zięć Jan Marcinkowski, zaciągnięty do wojska, umarł w lazarecie wojskowym na tyfus.
2. Dnia 13 stycznia było w środkowych Włoszech w górach Abruzzach rano okropne trzęsienie ziemi. Kilka miast i kilkanaście wsi zostało niemal doszczętnie zrujnowanych. Zginęło około 30 tysięcy ludzi, a 50 tysięcy jest rannych. Najwięcej ucierpiało miasto Avezzano. Nawet w Rzymie dało się trzęsienie ziemi odczuć.
3. Dnia 20 lutego umarł po krótkiej chorobie w Poznaniu Arcybiskup gnieźnieński i poznański Ks. Likowski, po zaledwo półrocznem sprawowaniu rządów. Exportacya odbyła się 24 lutego do Katedry, a pogrzeb nazajutrz. Zwłoki pochowano w kaplicy Szołdrskich. W pogrzebie udział brało 5 biskupów, około 300 duchownych i wielka liczba dyecezyan. Na exportacyi mowę żałobną miał Ks. Okoniewski Kanonik poznański, a po niemiecku Ks. Kanonik Weimann. Nazajutrz Kapituła poznańska wybrała Administratorem dyecezyi poznańskiej Ks. Jedzinka biskupa-nominata, regensa seminaryum dyecezyalnego, a Kapituła gnieźnieńska Administratorem dyecezyi gnieźnieńskiej wybrała Ks. Biskupa Kloskego.
4. Wojna trwa wciąż jeszcze – zawsze z rozmaitem szczęściem. W końcu lutego okręty angielskie i francuskie zaczęły bombardować Dardanele.
5. Dnia 22 marca padła twierdza austryacka w Galicyi Przemyśl po 4½ miesięcznym oblężeniu przez wojska rosyjskie. Poddać się musiała wskutek braku żywności. Oblegało Przemyśl podobno 100 tysięcy wojska, a w twierdzy było 50 tysięcy wojska austryackiego i węgierskiego, które dostało się do niewoli.
6. Dnia 7 maja zatopiła torpedą łódź podwodna niemiecka angielski okręt pasażerski „Lusitania”, który jechał z Nowego Jorku do Anglii. Na okręcie było przeszło 2000 osób, głównie Anglików i Amerykanów. Okręt zatonął przy brzegach irlandzkich. Utonęło około 1500 ludzi, także wiele kobiet i dzieci. Czyn ten wywołał straszne oburzenie na Niemców w całym niemal świecie.
7. Maj 1915 roku. Lud w całych Włoszech żąda, aby rząd zerwał przymierze z Niemcami i Austryą i złączył się z trójporozumieniem, i aby Niemcom i Austryi wypowiedział wojnę, aby odebrać kraje z ludnością włoską, należące dotąd do Austryi, jak Trydent, Triest, Istryę i kilka wysp. W całych Włoszech wre wskutek tego. Nowa wojna wisi na włosku.
8. Istotnie dnia 23 maja w pierwsze święto Zielonych Świąt Włochy wypowiedziały Austryi wojnę, tem samem też Niemcom, a więc zerwały sojusz z temi mocarstwami. Ambasadorowie tych krajów opuścili stolice i wrócili do ojczyzny.
9. Dnia 3 czerwca roku bieżącego wojska austryackie i niemieckie zdobyły znowu twierdzę galicyjską Przemyśl, a dnia 22 czerwca stolicę Galicyi Lwów.
10. W maju i czerwcu panowały niesłychane upały i susze w całej niemal północnej Europie, przy tem były częste i gorące suche wiatry. Zaledwo dwa razy w tym czasie padało i to tylko przez kilkanaście minut. Toteż wskutek tego powstały znaczne szkody w polach i ogrodach. Saradela i koniczyna wyschły, jarzyna rzadka i nie wyrosła, na łąkach trawy mało. Nawet kartofle zaczynały już schnąć. Mianowicie na słabszej ziemi susza dała się bardzo we znaki. Dopiero dnia 27 czerwca w niedzielę nadeszła burza i w południe 2 godziny padał rzęsisty deszcz, który poprawił nadzieje rolników. Tylko żyto i pszenica przetrzymał jako tako suszę i obiecują średni plon, lubo słomy wydadzą mniej jak zwykle.
11. Wskutek suszy żniwa wypadły bardzo miernie tego roku. Słomy będzie tego roku połowa jak zwykle, a ziarna jeszcze mniej, mianowicie jarzyny zaledwo 1/3 tego jak inne lata. W lipcu były częste deszcze, które przeszkadzały w sprzęcie.
12. W czerwcu i lipcu wojska rosyjskie wciąż ustępowały w Galicyi i Królestwie wobec wojsk niemieckich i austryackich. W lipcu padła twierdza Pułtusk i Różany a dnia 4 sierpnia Dęblin, 5 sierpnia zaś zdobyły wojska niemieckie Warszawę. W ciągu miesiąca sierpnia wojska niemieckie i aystryackie posunęły się dalej w Królestwie i zdobyły fortece Kowno, Modlin Łomżę. Ossówiec wojska rosyjskie opuściły dobrowolnie. Dnia 20 sierpnia Włochy wypowiedziały Turcyi wojnę.
13. Dnia 21 września roku bieżącego odbyła się w Katedrze poznańskiej Konsekracya Ks. Prałata E. Dalbora, Kanonika i oficyała poznańskiego na Arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, a Ks. Jedzinka regensa seminaryum poznańskiego i dotychczasowego Administratora dyecezyi poznańskiej na biskupa sufragana dyecezyi poznańskiej. Konsekratorem był Kardynał Hartmann, Arcybiskup koloński, asystentem zaś Ksiądz Biskup wrocławski Bertram i Ksiądz Kloske, Biskup sufragan gnieźnieński. Skończyło się tedy dość szybko sieroctwo Archidiecezyi. Tego samego dnia zarazem odbył Ks. Arcybiskup ingres do Katedry poznańskiej. Wybór Ks. Dalbora nastąpił w ten sposób, że Ks. Arcybiskup Likowski krótko przed swą śmiercią pisząc do Papieża, prosił go, aby po jego śmierci jedynie Ks. Dalbora wybrał na Arcybiskupa. Tak się też stało. Papież zamianował go, a rząd pruski po pewnem wahaniu zatwierdził.
14. We wrześniu wojska niemieckie i austryackie posuwały się dalej na wschód, zajmując tzw. prowincye zabrane. Zdobyły fortece Brześć Litewski, Łuck i Dubno, wreszcie Wilno. W Belgii i Francyi, mimo ciągłych walk, nie było zmiany.
15. W październiku wojska austryackie z pomocą wojsk niemieckich wtargnęły poraz drugi do Serbii, aby ją upokorzyć i zwyciężyć. Równocześnie Bułgarya rozpoczęła wojnę ze Serbią, mszcząc się za nieszczęśliwą wojnę z 1913 roku i za niekorzystny pokój bukaresztański. Anglia i Frnacya pospieszyły Serbii z pomocą, lądując wojsko w Salonikach. Także Czarnogóra walczy z pomocą Serbii. Rumunia i Grecya są dotąd neutralne.
16. W roku 1915 obchodzono uroczyście w Kościele tutejszym cztery złote wesela, co się nader rzadko zdarza w tak małej parafii. Wszystkie cztery pary małżeńskie 50 lat temu zawarły śluby małżeńskie w Kościele miejscowym. Byli to małżonkowie Nowakowie z Drobnina i Matuszewscy z Oporówka dnia 4 sierpnia, Walkowiakowie z Oporowa dnia 8 października i Piotrowiakowie z Oporówka dnia 15 października.
17. Dnia 28 października był pierwszy raz mróz w nocy (4 stopnie). We dnie padał śnieg i padał kilka godzin. Dnia następnego mróz się powiększył do 6 stopni. Dużo buraków cukrowych po większych dominiach zamarzło. W listopadzie mróz sfolgował, tak że można było resztę płodów z ziemi wybrać i orać w polu, nawet do połowy grudnia.
18. Co do wojny światowej to we Francyi i Rosyi zmian większych ani bitew nie było do końca grudnia roku bieżącego, jedynie wojska austryackie, niemieckie i bułgarskie zajęły Serbię i Macedonię, wojska serbskie cofnąć się musiały do Albanii i Czarnogóry.
19. W końcu listopada był mróz do 12 stopni i śnieg spadło dość duży, ale po kilku dniach nastąpiła odwilż. W niektórych dniach było ciepło dochodzące do 10 stopni. 20.W grudniu było 98 parafian powołanych do wojska. Oprócz nich 7 dotąd poległo, a jeden umarł w lazarecie wojskowym.
21. Parafia w tym roku liczyła 1072 dusze, 663 komunikujących. Komunii rozdano 5500. Chrztów było 25, ślubów 1, pogrzebów 21.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,399,696 Unikalnych wizyt