Czerwca 18 2024 09:51:29
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika kościoła i parafii w Oporowie - 1917

1917

1. Koalicya odrzuciła propozycję pokojową mocarstw centralnych, więc wojna trwa w dalszym ciągu. Nadto ponieważ Niemcy w końcu stycznia ogłosiły bezwzględną walkę łodziami podwodnymi, aby ogłodzić Anglię i w ogóle Koalicyę, zerwała Ameryka stosunki dyplomatyczne z Niemcami. Nie wiadomo jednak dotąd, czy przyjdzie d wojny z Niemcami. Ambasadorzy wszakże obu krajów wyjechali ze swych stanowisk. W całej Europie coraz większa bieda ekonomiczna, mianowicie brak żywności po miastach. Wojna toczy się z rozmaitem szczęściem. Podobno na wiosnę, po ustaniu mrozów ma nastąpić ogólna ofensywa, poczem spodziewają się rozstrzygnięcia i zawieszenia broni.
2. W końcu stycznia nastały silne mrozy trwające około dwóch tygodni a dochodzące do 18 stopni. Podobno dużo ziemniaków i ćwikły w kopcach zamarzło. Śniegu było bardzo mało, więc pewnie i oziminy ucierpiały. W marcu spadło dużo śniegu, który począł tajać, wiec po polach porobiły się strugi, gdyż woda wskutek przemarznięcia ziemi niemal na metr, nie mogła wsiąknąć w ziemię, nawet na drenowanej roli. W wielu miejscach nawet przez drogę woda się przelewała, np. w Krzemieniewie. Potem w drugiej połowie marca znów spadło dużo śniegu i nastał mróz. Ogromnie opóźni się praca na roli. Mówią, że wskutek niekorzystnej zimy, mroźnych wiatrów, pszenica ucierpiała, a może nawet wymarzła całkowicie.
3. W połowie marca wybuchła rewolucya w Rosyi. Członkowie dumy objęli ster rządów, usunęli ministrów, wybrali nowy rząd, zmusili cara Mikołaja II do zrzeczenia się tronu, w jego miejsce wybrano carem Michała, młodszego brata cara Mikołaja II. Wojsko uznało nowy rząd. Wojna ma być prowadzona energiczniej, dawniejszemu bowiem rządowi zarzucono niedołęstwo, brak organizacji i porządku. Przewrót odbył się stosunkowo dosyć gładko. Podobno do przewrotu przyczyniła się Anglia. Wojna trwa w marcu w dalszym ciągu bez rezultatu. Do ofensywy jeszcze nie przyszło. W Mezopotamii Anglicy zajęli Bagdad i wypierają Turków. Coraz większy brak żywności, bieda i drożyzna. W Niemczech obłożono aresztem piszczałki frontowe organ po Kościołach, nadto dzwony kościelne.
4. W końcu kwietnia było w parafii dusz 965, a oprócz tego na wojnie 97, poległych 16, w niewoli 5, zaginionych (prawdopodobnie także poległych) 3.
5. Mróz puścił dopiero w początku kwietnia, potem były jeszcze śniegi i deszcz, tak że powstały wielkie powodzie w wielu okolicach. Sutereny na plebanii były zalane, czego dotąd nigdy nie było. Musiano sikawką pożarną dworską wodę pompować. W polu można było zacząć pracę dopiero około 20 kwietnia. Kwiecień był potem suchy, tak że w polu można było roboty pokończyć w początku maja, lecz większe majątki z powodu braku koni i ludzi zaledwie do końca maja zdołały wszystkie płody zasiać i zasadzić. Maj był przekropny, tak że nawet późno zasiane zboża ładnie powschodziły, natomiast czerwiec był suchy i ogromnie gorący, upały w połowie czerwca dochodziły do 30 stopni w cieniu. Wskutek tego mianowicie jarzyny są rzadkie, niewyrosłe i nie obiecują dobrego plonu. Trawy jednak na łąkach wyrosły bardzo obficie i siano wydało tego roku sprzęt bardzo obfity. Sprzątnięto je bez kropli deszczu.
6. Wojna trwała w drugim kwartale tego roku w dalszym ciągu z rozmaitem szczęściem. Stany Zjednoczone Północnej Ameryki wmięszały się do wojny i wspierają Koalicyę pieniędzmi, okrętami, amunicyą i żywnością. Niemcy łodziami podwodnymi zatapiają okręty koalicyantów wyrządzając im dużo szkody. W czerwcu Koalicya zmusiła króla greckiego Konstantyna do abdykacyi, mianując królem drugiego syna jego Alexandra. Król Konstantyn przechylał się bowiem na stronę mocarstw centralnych. Rosya będzie prawdopodobnie republiką.
7. W maju i czerwcu tego roku pokryto oborę i stajnię plebańską słomą i okapy dachówką, gdyż dach był już bardzo zniszczony i mocno zaciekał, nadto zreperowano gruntownie sufit, podmurowano słupy i wybielono ściany. Dokonał roboty przedsiębiorca i gospodarz Wojciech Brodziak z Oporówka. Słomę i drągi dostarczyło dominium miejscowe jako patron, gospodarze z Oporowa i Oporówka zawieźli glinę, piasek, cegłę i dachówkę. Proboszcz miejscowy zapłacił koszta roboty w sumie 1340 MK. Uczynił to dobrowolnie ze względu na stosunki wojenne, ale zastrzegł się protokolarnie wobec dozoru kościelnego, że to czyni z łaski jedynie, i że to nie ma być dowodem jakoby był do większych reparacyi zobowiązanym.
8. Wreszcie 19 lipca wieczorem po całomiesięcznej suszy spadł dość silny deszcz, który był już bardzo potrzebny na jarzyny mianowicie perki i ćwikłę, gdyż te płody poczęły niemal już schnąć. W lipcu następnie były częste deszcze, burze, stronami nawet grady, np. około Leszna i Ponieca. Mimo to do 10sierpnia żniwa były kompletnie ukończone. Sprzęt żyta był jeszcze najwięcej pomyślnym, natomiast inne zboża bardzo mierny tylko dały plon, mianowicie w słomie. Zanosi się jednak na dobry sprzęt perek i ćwikły.
9. W końcu lipca rozpoczęły wojska mocarstw centralnych ofensywę w Galicyi przeciwko Rosyi, wskutek czego wojska rosyjskie cofnęły się na wschód, opuszczając niemal całkowicie Galicyę i Bukowinę, tem więcej, że do wojska rosyjskiego zakradła się dezorganizacja. We Francyi natomiast wojska niemieckie cofnąć się musiały na froncie we Flandryi.
10. Dnia 13 sierpnia tego roku przybył do Oporowa, aby odwiedzić miejscowego plebana i dziekana, Najprzewielebniejszy X. Arcybiskup Dalbor, który bawił na letniem mieszkaniu w Krobi. Przyjechał po południu, zatrzymał się około 1½ godziny, zwiedził także Kościół.
11. W początku sierpnia wydał Papież Benedykt XV notę pokojową do mocarstw walczących. Notę przyjęto przychylnie, ale na razie warunki pokojowe ob. stron walczących utrudniają zawarcie pokoju. Mówią i piszą, że jednak w tym roku pokój przyjdzie do skutku. Zobaczymy.
12. W Rosyi ogłoszono we wrześniu republikę. Cara Mikołaja II wraz z rodziną wywieziono do Tobolska na Syberyi.
13. Wrzesień był nadzwyczajnie suchy. Susza utrudniała uprawę roli pod oziminy. Siewy wykonano pod koniec września. Potrzeba bardzo deszczu. Ziemniaki i okopowiny tego roku bardzo pomyślne. Znów poległo kilku parafian na wojnie.
14. W październiku spadł wreszcie pożądany deszcz, wskutek czego ozimina dobrze powschodziła. Ziemniaki, buraki cukrowe i pastewne można było wybrać, gdyż mrozu nie było w październiku ani w listopadzie. Również można było w polu orać pod zasiewy wiosenne.
15. We wrześniu wskutek porozumienia z mocarstwami centralnymi powołano do Rady Regencyjnej Księcia Zdzisława Lubomirskiego, Arcybiskupa warszawskiego Ks. Kakowskiego i Józefa Ostrowskiego. Obejmują oni najwyższy rząd w Polsce aż do zamianowania monarchy. Rada Regencyjna na prezesa ministrów powołała Jana Kucharzewskiego po odrzuceniu przez mocarstwa centralne hrabiego Tarnowskiego Adama.
16. W początku października Włochy poniosły klęskę nad Saczą, wskutek czego wojsko włoskie cofnęło się na ziemię włoską. Niemcy bowiem pospieszyli Austryi z pomocą.
17. W Rosyi w listopadzie wybuchła kontrrewolucya, którą wywołali bolszewicy, tj. radykalni socyaliści, opanowali oni w listopadzie rząd i domagają się pokoju. Nie wiadomo, czy się zdołają utrzymać przy sterze. Bolszewicy rozpoczęli z mocarstwami i Turcyą układy o zawieszeniu broni.
18. W pierwszych dniach grudnia Anglicy zdobyli Jerozolimę. Nareszcie po tylu wiekach jest ziemia święta w ręku Chrześcian.
W początku grudnia nastąpiło zawieszenie broni między Rosyą a Niemcami, Austryą, Turcyą i Bułgaryą. Około połowy grudnia rozpoczęły się układy o pokój w Brześciu Litewskim. Koalicya nie zgodziła się na to, więc we Francyi, Włoszech i Palestynie wojna trwa nadal.
Zima do Nowego Roku była niezbyt mroźna, śniegu mało. 19. W roku 1917 było w parafii dusz 973, oprócz tego około 100 parafian na wojnie, umarło 22, ślubów 7, chrztów 20, komunikujących 661, Komunikantów rozdano 4360.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,399,855 Unikalnych wizyt