Czerwca 18 2024 21:16:04
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika kościoła i parafii w Oporowie - 1922

1922

1. W początku stycznia spadł duży śnieg, a zarazem nastał silny mróz do 15 stopni nawet. Mróz panował do połowy lutego. Ludzie bardzo narzekali, tem więcej, że brak było węgli kamiennych. Z powodu mrozu trzeba było przerwać naukę katechizmową dla dzieci.
2. Dnia 22 stycznia umarł papież Benedykt XV, ogólnie żałowany dla swych zalet i cnót. Pochowano go dnia 26 stycznia. Wszędzie odbywały się nabożeństwa żałobne za jego duszę, w Kościele tutejszym 30 stycznia. Polscy Kardynałowie, tj. Arcybiskup gnieźnieński i poznański i Arcybiskup warszawski pojechali do Rzymu na konklawe, tj. wybór nowego papieża. Dnia 6 lutego został papieżem wybrany Kardynał Ratti, Arcybiskup mediolański, otrzymawszy 43 głosy na 53 głosujących. Przyjął imię Piusa XI. Nowy papież był dłuższy czas nuncjuszem papieskim w Warszawie przy rządzie polskim, stąd w Polsce wielka z tego powodu panuje radość. Natomiast Niemcy nie są zadowoleni.
W tzw. Litwie Środkowej odbył się plebiscyt, wybrano 106 posłów, którzy na następnym sejmie w Wilnie żądali złączenia ziemi wileńskiej z macierzą, tj. Polską. Rząd polski z Belwederem na czele chciał zrazu federacji albo autonomii dla Wilna, ale posłowie wileńscy, tak samo sejm polski żądali złączenia się Wilna z Polską bez zastrzeżeń, na co się wreszcie rząd polski zgodził.
3. Na początku marca ociepliło się powietrze, tak że zaczęto w polu pracować, tymczasem w połowie marca znów mróz chwycił i spadł duży śnieg. Dopiero w końcu marca śnieg stajał i rozpoczęła się prawdziwa wiosna.
4. W nocy z 23 na 24 marca okradziono Kościół w sąsiedniej Świerczynie. Zabrano puszkę z Wielkiego Ołtarza.
5. W kwietniu, maju i na początku czerwca panowała wielka susza, deszcz kilka razy przepadywał, ale tylko po wierzchu przemokło, jarzyna już zaczęła się palić, mianowicie na słabszej ziemi, trwa nie rosła. Dopiero z 11 na 12 czerwca spadł deszcz bardzo rzęsisty, całą noc padało spokojnie bez burzy. Drzewa owocowe kwitły bardzo obficie, zdaje się, że owocu będzie dużo tego roku.
6. Część Górnego Śląska przyznaną Polsce, ma rząd Polski objąć w końcu czerwca lub początku lipca.
7. Dnia 12 czerwca objął rząd polski część Górnego Śląska, przyznaną Polsce. Wojsko polskie pod komendą generała Szeptyckiego wkroczyło do Katowic, gdzie je uroczyście przyjmowano. W całej Polsce, mianowicie na polskim Górnym Śląsku panowała wielka radość. Wojsko koalicyjne ustępuje z Górnego Śląska strefami, a wojsko polskie zaraz te strefy zajmuje. Do 10 lipca ma cały Śląsk przyznany Polsce objąć rząd polski, a Śląsk Górny przyznany Niemcom, rząd niemiecki.
8. Po deszczu z 12 czerwca znowu nastała susza, jarzyny nie będą wskutek suszy dobrze plonować. W początku lipca spadły ładne deszcze, przydały się kartoflom, burakom cukrowym, łąkom, ale jarzynom już mało pomogły. Żyto zaczęto kosić i sprzątać około 10 lipca.
9. Do 10 lipca rząd polski zajął Śląsk Górny, przyznany Polsce. Dnia 16 lipca w całej Polsce były wielkie uroczystości z powodu objęcia Śląska, a zarazem obchodzono uroczystość grunwaldzką.
10. Trzy dni, tj. 16, 17 i 18 lipca padało niemal bez przerwy, wreszcie przemokło, ale deszcz przeszkadzał żniwom, które się opóźnią. A już żyto stoi w mędelach, nawet jęczmień kosić poczęto. Był także silny wicher, tak że dużo drzew zostało obalonych.
Ponieważ dom organisty, dawniejszy wikarjat, potrzebował reparacji, gdyż mianowicie ściana zachodnia psuć się zaczęła, także izba gdzie się odbywają zebrania towarzystw i nauka katechizmu z dziećmi, groziła zawaleniem, przeto na wniosek Rządzcy parafii, zarząd majątku oporowskiego w lipcu tego roku gruntownie budynek ten wyremontował, również piec w te izbie postawił nowy.
11. W końcu lipca i początku sierpnia były deszcze częste, nawet ulewne, przechodziły burze, tak że wskutek tego żniwa się opóźniły mianowicie na większych majątkach, tem więcej, że dnia 1 sierpnia powstał strajk robotników rolnych, zdaje się podburzonych przez komunistów i socjalistów. Strajk ten ogarnął całe województwo poznańskie, w dawniejszym Królestwie i w Galicyi strajku nie było. W Oporowie i Oporówku strajkowali robotnicy cały tydzień od 2 do 9 sierpnia. Tu było spokojnie. W innych powiatach były w wielu miejscach zaburzenia, strajkujący napadali na pracujących, policja a nawet wojsko musiało wkraczać, aby bronić pracujących, były wypadki użycia broni, w kilku miejscowościach policja i wojsko musiało strzelać. Byli ranni a nawet zabici. Zarząd Zjednoczenia Zawodowego robotników rolnych urządził strajk, aby wymusić podwyżkę zarobków, producenci zgodzili się na podwyższenie, ale robotnikom było to za mało.
12. Dnia 5 listopada były wybory do sejmu, a 12 listopada do senatu. Mimo kilu wieców przedwyborczych w parafii znaleźli się jednak obłąkani parafianie, którzy głosowali na lewicę. Wskutek tego zostało wybranych do sejmu i senatu około 100 Żydów, Niemców i Rusinów. Dlatego ponieważ mniejszości narodowe głosowały z lewicą, ta miała większość i dnia 10 grudnia wybrano Narutowicza prezydentem Rzeczypospolitej, gdyż Piłsudski zrzekł się wyboru. Stronnictwa narodowe głosowały na ordynata Zamojskiego, ambasadora polskiego w Paryżu. Rozgoryczenie w całym kraju było bardzo wielkie. Niestety temu rozgoryczeniu dał wyraz dnia 16 grudnia w Warszawie artysta malarz Niewiadomski, który Narutowicza w salonie Zachęty sztuk pięknych zastrzelił trzykrotnem strzałem z rewolweru. Będą więc nowe wybory prezydenta.
13. Od 3 do 7 grudnia była Misja w parafii, której udzielił Ks. Kolasiński, dyrektor Księży Misjonarzy, proboszcz z Górki Duchownej. Rano była nauka, wieczorem dwie nauki. 6 grudnia po południu była spowiedź, przybyło kilku sąsiednich kapłanów. Dnia 7 rano była generalna Komunia u której było 650 parafian. Swoją drogą odbył się dnia 8 grudnia odpust. Było 750 komunikujących. Misja dużo dobrego sprawiła w parafii.
14. Wskutek śmierci prezydenta Narutowicza odbyły się 20 grudnia wybory nowego prezydenta. Zgromadzenie narodowe wybrało większością głosów Stanisława Wojciechowskiego, który był za czasów Paderewskiego ministrem spraw wewnętrznych. Prawica głosowała na profesora Kazimierza Morawskiego, prezesa Akademii Umiejętności w Krakowie. Lecz mniejszości narodowe głosowały z lewicą.
15. Dnia 30 grudnia zabójca prezydenta Narutowicza został w Warszawie skazany na śmierć. Prawdopodobnie zostanie ułaskawiony.
16. W roku 1922 było chrztów 33, pogrzebów 9, ślubów 17, Komunii udzielono 5750. Dusz w parafii 1085.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,401,468 Unikalnych wizyt