Czerwca 18 2024 08:57:45
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Sprawozdania za lata 1933-1937

Rok 1933

Do kroniki następujące zapiski od 1. stycznia 1933 do 1. stycznia 1934.

Pożary
27 kwietnia była Straż czynna u pożaru w Kopaniu.
29 kwietnia alarm ćwiczebny.
29 kwietnia alarm o godzinie 12 ½ w nocy do pożaru ale wróciła gdyż był w dalekiej odległości.
29 listopada pożar w Belęcinie u pana Urbaniaka.

W stan małżeński wstąpił jeden długoletni członek naszej Straży Chałupka Walenty, jako upominek otrzymał dyplom.

Udział w uroczystościach.
Na zjeździe strażackim w Lesznie wzięło udział 17 strażaków w dniu 6 sierpnia 1933.

W roku 1933 przybyło 5 nowych członków.
Wystąpił jeden członek.
Pozostaje na rok 1934 35 członków w tem 5 wspierających.

Zakupiła Straż w roku 1933 20 sztuk czapek strażackich z Kasy członkowskiej.
Czapki te są własnością Towarzystwa.
Zaznacza się, ze Kasa główna ma dług do oddania do kasy członkowskiej w sumie 285 zł., które zostały pożyczone na zakup mundurów i przyborów strażackich.
Stan Kasy członkowskiej wynosił z dniem 25 lutego 1934 roku 505.44 zł.

1934

Do kroniki zapisano w czasie od 25 lutego 1934 do 27 stycznia 1935 roku co następuje!

1. Pożar jeden dnia 3 stycznia 1934 roku w Kopaniu powiat Gostyń, pierwsza pomoc, nagroda 50 zł.
2. Alarmów pożarowych były 2 bez skutku straż wróciła gdyż były poza polem jej działania.
3. Alarmy ćwiczebne były 3.
4. Z powodu wielkiej biedy i ogólnego kryzysu zmniejszono składki członkowskie na 10 gr. miesięcznie.
5. Dnia 25 lutego złożył urząd podnaczelnika z powodu nadwyrężonego zdrowia druh Kaczmarek Antoni, także kasjer Kasy głównej Schnecke Karol i druh Kamieniarz Józef z Kasy członkowskiej, na ich miejsce wybrani zostali podnaczelnikiem Bronisław Kaczmarek, głównej Wandelt Richard i Kasy członkowskiej Jaśkowiak Walenty.
6. W stan małżeński wstąpił 1 członek druh Wandelt Helmut i otrzymał upominek obrus w dniu ślubu dnia 2 czerwca 1934 roku.
7. Zebrań miesięcznych odbyło się 8.
8. Zebrań Zarządu było 1 i jedno zebranie nadzwyczajne.
9. Nowych członków wstąpiło 2 Fr. Andrzejczak i Zd. Grzeszkowiak.
10. Wystąpiło 3 członów i to A. Fr. Ratajczakowie i St. Mikołajczak. Straż liczy obecnie 34 członków w tem 5 wspierających.
W uroczystościach i zawodach tego roku Straż nie brała udziału.
Zakupiono 2 koła rezerwowe do sikawki.
Z powodu nieporozumienia w Straży w sprawie szarży odjęto wszystkie nominacje szarżowanym prócz Naczelnika i podnaczelnika w dniu 25 marca 1934 roku.

Rok 1935

W tym roku żadnych ważniejszych wydarzeń nie było, prócz tego że został wydany nowy Statut i na podstawie tegoż musiały się odbyć nowe wybory i nastąpiła o tyle zmiana, że w miejsce podnaczelnika Bronisława Kaczmarka wybrano większością głosów podnaczelnikiem druha Brunona Heidera. Odbyło się to w maju 1935 roku. Straż tutejsza otrzymała nagrodę 3 w postaci dyplomu na Zawodach powiatowych w Osiecznie w dniu 13 sierpnia 1936.

Rok 1936

W tem roku była Straż czynna przy dwóch pożarach.
Dnia 1 kwietnia przy pożarze w Garzynie stodoły pani Kowalskiej.
25 lipca w Garzynie przy pożarze stogu słomy ustawionego pomiędzy zabudowaniami gospodarczymi.
W dniu 15 sierpnia obchodziła Straż 10 lecie swego istnienia w połączeniu z zawodami.

Rok 1937

W tym roku żadnych pożarów nie było i ważniejszych wydarzeń także nie.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,399,691 Unikalnych wizyt