Czerwca 18 2024 22:13:47
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Luźne zapiski z kroniki

W kronice znajdowały się również luźne kartki z następującymi zapiskami:

I. 21. stycznia
Do Generalnej Dyrekcji Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego
Poznań, Plac Nowomiejski 8

„Dnia 28. czerwca 1930 wybuchł pożar w młynie w Karchowie u Bolesława Hołogi. Konie i sikawki dostarczył Richard May z Krzemieniewa i przysłano mu za to z Generalnej Dyrekcji 15 zł. nagrody. Ale ponieważ pieniądze te był adresowane do Richard Mayer, więc listowy tych pieniędzy nie wręczył, tylko je odesłał z powrotem, a May do dziś dnia pieniędzy nie otrzymał. Z tego powodu prosimy uprzejmie wysłać należącej się nagrody 15 zł. pod adresem: Richard May w Krzemieniewie”.

II. „Dnia 3. grudnia 1930 roku wysłaliśmy zażalenie do rady Zarządzającej Krajowej Rady Ubezpieczenia Strażaków od wypadków na ręce Generalnego Dyrektora Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego w sprawie strażaka Jana Chałupki, L.dz. 792/30 z dnia 14. listopada 1930 roku i prosiliśmy o przychylne załatwienie tej sprawy. Ponieważ do dziś dnia nie otrzymaliśmy żadnej wiadomości, więc powtarzamy dzisiaj naszą gorącą prośbę prosimy jeszcze raz najuprzejmiej o łaskawe przychylne załatwienie tej sprawy”.

-----------------------------------------------------------

3. grudnia 1930
Do Rady Zarządzającej Krajowej Kasy Ubezpieczenia Strażaków od wypadków na ręce Generalnego Dyrektora Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego Poznań, Plac Nowomiejski 8

„Do l.dzien. 792/30 z dnia 14. listopada 1930 roku. Ponieważ nasz wniosek z dnia 10. lipca 1930 roku w sprawie naszego strażaka Jana Chałupki o udzielenie zapomogi został od Krajowej Rady Ubezpieczeń Strażaków od wypadków nie uwzględniony, więc wnosimy na podstawie § 22 statutu „Kasy” zażalenie, a to z następujących powodów:
I. Zachorzenie strażaka Jana Chałupki zostało późno przez nasz Zarząd zgłoszone, a to dlatego, ponieważ myśleliśmy, że ten ból przejdzie i nie będzie miał dalszych powodów i dlatego nie chcieliśmy robić Kasie wydatków.
II. Po dokładnem zbadaniu przez lekarza powiatowego, który uznał 40% niezdolności do pracy, widać, że Jan Chałupka przez ten wypadek jest materyalnie bardzo poszkodzony, jest on małorolny i znajduje się z powodu tego wypadku w bardzo trudnem położeniu. Z tego powodu prosimy bardzo Szanowną Radę jeszcze raz o przychylne załatwienie tej sprawy.

20. stycznia 1931
Związek Straży Pożarnych Województwa Poznańskiego
Poznań, ul. Fr. Ratajczaka 15

„Zamawiamy 1 egzemplarz miesięcznika „Strażak Wielkopolski” za opłatą roczną 4 zł. Należytość przesyłamy równocześnie blankietem P.K.O. na konto Związku Nr 203-916”.

-----------------------------------------------------------

Krajowa Kasa Ubezpieczenia Strażaków od wypadków
Poznań, Plac Nowomiejski 8

„Niniejszem przesyłamy Imienny Spis Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniewie, powiat Leszno z dniem 1 stycznia 1931. Równocześnie przesyłamy blankietem P.K.O. Nr 208.521 należącą się kwotę Ubezpieczenia naszych Strażaków od wypadków za rok 1931, a to:
Za 25 strażaków po 2 zł. (50 zł.)
2.2% stempel państwowy 1.10 zł
-----------------------------------------
51.10 zł.
Od tej kwoty odpada 2 zł., które zapłaciliśmy za wiele w roku 1930. L.dz. 503/30 z dnia 12 czerwca 1930, więc pozostaje należąca się kwota 49.10 zł., którą równocześnie przesyłamy”.

-----------------------------------------------------------

22. stycznia
Do Rady gminnej w Krzemieniewie.

„Ponieważ w czasie pożaru gospodarze nie wiedzą, na którego jest kolej dostarczyć konie do pożaru, więc uchwaliliśmy na naszem ostatnim posiedzeniu podać do Rady gminnej wniosek, aby dała zrobić 3 tablice z napisem „Konie do pożaru”. Te tablice zawiesi się na tych domach, z których na gospodarzy jest kolej dostarczyć konie do pożaru i w taki sposób będzie w Gminie, co się tyczy pożarów, panował porządek. Z tego powodu prosimy uprzejmie o rychłe załatwienie naszego wniosku”.

-----------------------------------------------------------

16. lutego
Do Generalnej Dyrekcji Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego
Poznań

„Dnia 13. lutego bieżącego roku wpadł w Krzemieniewie z powodu z ślizgnięcia się wóz z naftą do 50 cetnarów i 3 końmi do głębokiego rowu, w którym dużo wody płynie. Do służby ratunkowej zawezwano przez Policję Państwową naszą Straż Pożarną. Cztery godziny pracowano z natężeniem wszystkich sił, ale nie można było go wydobyć, co się dopiero następnego dnia udało. Przy tej robocie ratunkowej zaziębił się nasz strażak Antoni Ratajczak tak mocno i niebezpiecznie, że zachorował”.

-----------------------------------------------------------

Do Rady gminnej w Krzemieniewie
„Z podziękowaniem kwitujemy 49.10 zł. jako składkę za Ubezpieczenie 25 strażaków od wypadków na rok 1931”.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,401,604 Unikalnych wizyt