Lipca 25 2024 16:11:21
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły w Robczysku - 1933/34

1933/34

Z nowym rokiem szkolnym został wprowadzony nowy ustrój szkolny. Publiczne szkoły powszechne zostały podzielone na 3 stopnie. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało nowe programy nauczania. Nad zrealizowaniem tych programów nauczycielstwo pod kierunkiem swoich przełożonych intensywnie pracuje.
W administracji szkolnej nastąpił nowy podział okręgów szkolnych. Powiaty: leszczyński, gostyński, rawicki i kościański należą do jednego obwodu z siedzibą głównego inspektoratu szkolnego w Lesznie.
W miejsce dotychczasowego inspektora szkolnego pana Tyczewskiego został mianowany pan Iwanowski. Urzędują jeszcze panowie Wydra i Wadowski. Tutejsza szkoła należy do szkół I stopnia.

Zima 1933/34 była łagodna.

Uroczystości szkolne odbyły się następujące: 1 lutego imieniny Pana Prezydenta i 19 marca imieniny Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego jako budowniczego i wychowawcy narodu polskiego.

Pod względem gospodarczym i kulturalnym ważne zmiany nie zachodziły. Podczas miesięcy zimowych odbywały się kursa dla młodzieży pozaszkolnej, tzw. kursy dokształcające.

W jesieni rozpisana została pożyczka narodowa. Wydała ona obfity plon – subskrybowano 360 miljonów złotych. Urzędnicy wpłacali miesięcznymi ratami. Od kilku lat trwający kryzys gospodarczy trwa nadal. Polski rząd zwalcza umiejętnie wszelkie niedomagania w Państwie Polskim, a najlepszym dowodem tego jest stały kurs złotego polskiego. Bezrobocie łagodzi się przez nadanie pracy bezrobotnym z funduszu pracy.

Z dniem 1 października 1934 roku idzie pan Kaczmarek, który przez 24 lata przy tutejszej szkole pracował na emeryturę.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,020 Unikalnych wizyt