Lipca 25 2024 17:00:50
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły w Robczysku - 1938/39

Rok szkolny 1938/39

Rozpoczęcie nauki
Rok szkolny 1938/39 rozpoczęto dnia 5.09.1938 udziałem w nabożeństwie szkolnym w kościele parafialnym w Pawłowicach. Normalną naukę podjęto dnia 6 września.

Ilość uczniów 1938/1939
Na rok szkolny 1938/39 zostało zapisanych do oddziału I 8, do oddziału II 9, do oddziału III 20, do oddziału IV 14 dzieci. Razem więc liczy szkoła 51 uczniów.

Zbiórka na FON
11 września odbyło się w szkole zebranie w sprawie zbiórki na FON – zakupienie karabinu maszynowego. Wszyscy postanowili opodatkować się w wysokości wyznaczonej przez Komitet Gminny w Rydzynie.

Wizytacja szkoły
Dnia 15 września 1938 roku wizytował szkołę Pan Inspektor Szkolny Zajda z Leszna.

Lekarz powiatowy
Dnia 14 października zbadał szkołę i dzieci Pan doktor Augustowicz z Leszna.

Reces regulacyjny wsi Robczysko
Reces regulacyjny wsi Robczysko powiatu wschowskiego przyjęty dnia 9.02.1839 roku w paragrafie 3 postanawia: „Na cele komunalne wyznacza się 21 morgów, a z tychże na wyłączną własność właściwych zakładów: 1. na użytek każdorazowego nauczyciela 10 morgów i 82 pręty”.

Gwiazdka
Dnia 22 grudnia odbyła się Gwiazdka dla dzieci. Przy choince śpiewano kolędy i rozdano podarki gwiazdkowe.

Imieniny pana Prezydenta
Dnia 1 lutego 1939 odbył się poranek w szkole. Szkołą brała udział w nabożeństwie odprawionym w kościele parafialnym.

Śmierć Ojca Świętego
Dnia 10 lutego 1939 zmarł Ojciec Święty Pius XI. Nabożeństwo żałobne było dnia 14 lutego w którym brała udział tutejsza szkoła.

Wizytacja
Dnia 10 marca 1939 wizytował szkołę Pan Inspektor Zajda.

POP
Dnia 2 maja subskrybowały dzieci tutejszej szkoły 1 bon na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej.

Rocznica
12.05.1939 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego. Udział w nabożeństwie. Poranek, wspomnienia.

Zakończenie roku szkolnego
Dnia 21 czerwca zakończono rok szkolny 1938/39 udziałem w nabożeństwie.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,134 Unikalnych wizyt