Lipca 25 2024 15:03:43
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły w Robczysku - 1939

Rok 1939

Dnia 24 sierpnia 1939 roku został tutejszy nauczyciel Wojciech Cieśliczak powołany do Wojska Polskiego.

1.09.1939
Rozpoczęła się wielka wojna. Najazd wojsk niemieckich na Polskę. Ludność miejscowa, a zwłaszcza kobiety z dziećmi, uciekała w kierunku wschodnim. Pozostali mężczyźni wraz z sołtysem na czele i pilnowali dobytku i opuszczonych siedzib. Po zajęciu przez okupanta tutejszych terenów zezwolili Niemcy na otwarcie szkół, powołując nauczycieli Polaków do służby, wprowadzając jednak naukę języka niemieckiego. Czas nauczania był jednak krótki, bo trwał zaledwie kilka dni.

15.10.1939
Objęła posadę nauczycielską Zofia Cieśliczakowa, która uczyła zaledwie kilka dni, bo dnia 11.11.1939 roku została przez Niemców zwolniona. Niemcy nakazali jej szkołę opuścić i opróżnić. Z końcem listopada 1939 roku wysiedlono nauczycielkę Zofię Cieśliczakową wraz z 3-letnim synem do Tomaszowa Mazowieckiego. Nauczycielka Zofia Cieśliczakowa zmuszona była cały dobytek szkolny, jak i swój umieścić wśród miejscowej ludności. Dobytek ten został przez Niemców wyśledzony, a sołtys miejscowy zmuszony był przez komisarza Niemca wydać go nauczycielowi niemieckiemu do Tworzanic. Dzieci tutejszej szkoły uczęszczały przez krótki czas do szkoły do Pawłowic, a później pozbawione były zupełnie nauki.

Rozpoczęło się wielkie prześladowanie Polaków przez Niemców. Niemcy poczęli niszczyć inteligencję polską przez publiczne rozstrzeliwanie, jak to miało miejsce w Poniecu i wielu innych miastach, przez wywożenie do obozów koncentracyjnych i wysiedlanie.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,512,860 Unikalnych wizyt