Lipca 25 2024 15:32:37
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły w Robczysku - czasy wojny

Czasy wojny

Czerwiec 1940
W czerwcu 1940 roku zamieniono szkołę tutejszą na obóz dla jeńców. Przybyło około 150 jeńców francuskich i około 10 wartowników niemieckich. Jeńcy francuscy obozujący w szkole zatrudnieni byli przy odwadnianiu tutejszych łąk i innych pracach. Budynek szkoły, jak i boisko zamieniono na obóz, otoczono kilkakrotnie drutem kolczastym. Mieszkańcy tutejszej wioski dopomagali jeńcom podrzucając im żywność na boisko szkolne lub podkładali paczki z żywnością na miejsce pracy.

Rok 1941
Jeńcy francuscy zostali w roku 1941 w marcu wywiezieni, a na ich miejsce przywieziono w marcu 1941 roku jeńców angielskich. Ludność tutejsza jak mogła dopomagała jeńcom w dożywianiu. Miała łatwiejszy sposób, ponieważ jeńcy ci bardzo odważnie przekradali się przez odrutowany parkan i przychodzili do domów.

Maj 1941
W maju 1941 roku zostali jeńcy angielscy wywiezieni, a szkołę tutejszą zamieniono na obóz karny dla żydów. Przywieziono około 200 zniszczonych i zgłodniałych żydów. Karmiono ich chudą zupą kapuścianą. Powstały choroby między nimi. Żydzi ci zostawali przez nadzorców niemieckich okradani i bici. Kilku z nich nie mogąc znieść terroru niemieckiego uciekło z obozu. Zostali pochwyceni i powieszeni na szubienicy wystawionej w tutejszym lesie w Robczysku.

Maj 1942
W maju 1942 roku zlikwidowano obóz dla żydów, a do tutejszej wsi przywieziono wygnańców Polaków wysiedlonych z okolicy. Umieszczano ich wśród gospodarzy po 1 04 rodzin. W szkole tutejszej umieszczono też kilka rodzin. Rodziny te zostały całkowicie lub częściowo wysłane na roboty do Niemiec. Rodziny polskie mieszkające w szkole zatrudniano w firmie melioracyjnej.

1944
W roku 1944 sprowadzili Niemcy do tutejszej szkoły kilkadziesiąt dziewcząt polskich, które pracowały przy budowie nowego toru kolejowego.

1.04.1944
Usunęli Niemcy sołtysa Polaka, a na jego miejsce powołali sołtysa Niemca z Przybiny, a następnie z Pawłowic. Sołtys ten – Niemiec – był postrachem dla miejscowej ludności. Wywłaszczył gospodarza Machowiaka, Masztalerza, wdowę Czabańską i robotnika Adamczaka. Rolę, inwentarz pozabierał dla siebie lub też dał innym Polakom do gospodarowania.

IV – VII 1944
Od kwietnia do lipca 1944 roku urządzono ze szkoły tutejszej punkt zbiorczy dla Niemców znad Morza Czarnego tzw. „szwarcmerów”.
W sierpniu 1944 roku zakwaterowało w tutejszej szkole wojsko niemieckie, zakładając tu swoje magazyny, niszcząc przez to budynek szkolny. Wojsko niemieckie pozostało do stycznia 1945 roku.

28.01.1945
Nadszedł dzień 28 stycznia 1945 roku, dzień wolności. Wojsko Polskie wraz z Armią Czerwoną wkroczyły do naszej wioski, oswobadzając ją od okrutnego wroga – Niemca.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,512,924 Unikalnych wizyt