Lipca 25 2024 16:44:34
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły w Robczysku - 1947/48

Rok szkolny 1947/48

3.09.1947
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – śpiewy, deklamacja, przemówienie nauczyciela.

Liczba uczniów
Klasa I – 8, klasa II – 8, klasa III – 11, klasa IV – 12 uczniów (razem 39). Do szkoły w Pawłowicach przekazano 6 uczniów.

9.09.1947
Zwiedzanie Regionalnej Wystawy Przemysłowo-Gospodarczej w Lesznie. Zwiedzanie miasta Leszna. Udział w Kinie Oświatowym. Udział w wycieczce brały dzieci oddziału III i IV. Liczba uczestników 18.

2.10.1947
Konferencja rejonowa w Oporowie.

6.10.1947
Konferencja kierowników szkół i nauczycieli kierujących powiatu leszczyńskiego i wschowskiego w Lesznie. Omawiano aktualne zagadnienie dotyczące nauczania i wychowania w szkole podstawowej.

21.12.1947
Tutejsze Koło Szkolne PCK urządziło Gwiazdkę dla członków i dzieci przedszkolnych.

Ferie zimowe rozpoczęły się dnia 23.12.1947 i trwały do dnia 7 stycznia 1948 roku włącznie.

26.02.1948
Dnia 26.02.1948 wizytował tutejszą szkołę Inspektor Szkolny z Leszna w czasie od godziny 11 do godziny 15.

Kurs Oświaty Dorosłych
Kurs z zakresu szkoły powszechnej semestr III i IV trwał od dnia 1 listopada do 20 marca. Na semestr III uczęszczało 11 słuchaczy, na semestr IV 10 słuchaczy.

Ferie wielkanocne
Ferie wielkanocne trwały od 25 do 31 marca.

16.04.1948
Obchód w szkole ku czci generała Karola Świerczewskiego.

17.04.1948
Konferencja rejonowa i powiatowa ZNP w Lesznie.

21.04.1948
Udział szkoły w pracach nad porządkowaniem szkółki drzew.

24.04.1948
Dzień Lasu i Ochrony Przyrody. Wycieczka do lasu. Pogadanka o znaczeniu lasu i przyrody dla człowieka.

29.04.1948
Z okazji 100-letniej rocznicy bitwy pod Książem i Miłosławiem urządzono wieczorem wspólny obchód dla dzieci szkolnych, kursu dorosłych i mieszkańców tutejszej gromady. W czasie przemówienia zwrócono uwagę na hasła Wiosny Ludów realizowane w dzisiejszej Polsce.

1.05.1948
Z okazji Święta Pracy uporządkowano boisko szkolne, ogródek szkolny, przyległy stawek oraz naprawiono dreny. W obejściu szkolnym zsadzono 8 drzew owocowych i 16 świerków.

2.05.1938
Z okazji Święta Pracy, Święta Oświaty i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zebrała się młodzież szkolna na uroczysty poranek. Na program złożyły się: śpiewy, przemówienie, deklamacje. Po uroczystości młodzież wzięła udział w zbiórce pieniężnej na walkę z analfabetyzmem, zorganizowanej z okazji Święta Oświaty. Na bursy i stypendia zebrano 375 zł, zbiórka na walkę z analfabetyzmem w Dniu Święta Oświaty dała 950 zł. Na kolonie letnie zebrano 330 zł.

30.05.1948
Dnia 30.05.1948 urządzono uroczysty Dzień Matki. Na program złożyły się: przedstawienia, inscenizacje, deklamacje i śpiewy. Pod koniec uroczystości dzieci składały Matkom życzenia. Udział matek bardzo liczny. Uroczystość odbyła się w klasie.

26.06.1948
Dnia 26.06.1948 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Szkoła brała udział w nabożeństwie szkolnym w Pawłowicach. Po powrocie z kościoła odbył się uroczysty poranek.
Program obejmował:
1. Śpiew – Myśmy przyszłością narodu,
2. Wiersz – O Warszawie,
3. Śpiew – Kukułka,
4. Lekcja przykładowa,
5. Zabawy dzieci na boisku szkolnym,
6. Przegląd prac uczniów,
7. Śpiew – Płynie Wisła,
8. Wiersz – Koniec roku,
9. Śpiew – Zielony mosteczek,
10. Wiersz – wakacje,
11. Śpiew – Upływa szybko życie,
12. Wiersz – Pożegnanie szkoły,
13. Wiersz – Minęły lata szkolne,
14. Przemówienie nauczyciela,
15. Jeszcze Polska nie zginęła,
16. Zakończenie, rozdanie świadectw.

Liczba dzieci 42. Klasa I 8 – przechodzi 6 zostaje 2. klasa II 8 – przechodzi 8. Klasa III 13 – przechodzi 11 opuszcza szkołę 2. Klasa IV 13 – opuszcza szkołę 3, zostaje 4, przechodzi do klasy V do szkoły zbiorczej w Pawłowicach 6.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,096 Unikalnych wizyt