Lipca 25 2024 17:04:23
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły w Robczysku - 1948/49

Rok szkolny 1948/49

1.09.1948
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Udział szkoły w nabożeństwie szkolnym. Wysłuchanie przemówienia Ministra Oświaty do młodzieży szkolnej.

Ilość dzieci
Z rozpoczęciem roku szkolnego ilość dzieci przedstawia się następująco:
Klasa I – 8
Klasa II – 6
Klasa III – 8
Klasa IV – 13
Do szkoły zbiorczej w Pawłowicach przekazano 5, do Leszna 1 – razem 6.

Odbudowa Warszawy
Na odbudowę Warszawy złożyły dzieci 400 zł. Pieniądze przekazano do Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rocznica bitwy pod Lenino
Dnia 16.10.1948 urządzono poranek z okazji 5 rocznicy bitwy pod Lenino (12-13.10.1943). na program złożyły się: piosenki żołnierskie, wiersz – Maszerują, wspomnienia o bitwie pod Lenino, Elegia na śmierć E. Kalinowskiego – żołnierza poległego w tej bitwie. Na zakończenie odśpiewano: Nie rzucim ziemi.

Miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej
Dnia 4.11.1948 urządzono poranek w związku z miesiącem przyjaźni polsko-radzieckiej. Na program złożyły się: przemówienie, wiersz – Tajemnica młodości, obrazy z życia dzieci radzieckich, wiersz – Zwycięstwo, wspomnienia o armii radzieckiej przechodzącej w czasie ostatniej wojny przez naszą miejscowość.

15.12.1948 Dzień Zjednoczenia PPR i PPS
Dnia 15 grudnia 1948 urządzono dla uczczenia zjednoczonych partii poranek w szkole. Prócz tego poparto uroczystość czynem. Zniwelowano część boiska oraz obłożono wszystkie książki biblioteki szkolnej.

20.04.-26.04.1949
W dniach od 20 do 29 kwietnia 1949 odbyli praktykę pedagogiczną kandydaci Państwowego Liceum Pedagogicznego w Lesznie w tutejszej szkole. W klasie I/II praktykował kandydat Komorowski Mieczysław. W klasie III/IV praktykował Kusek Józef.

30.04.1949
Uroczystość Święta Pracy obchodzono 30.04.1949. na program składający się z 11 punktów złożyły się: śpiewy, deklamacje, recytacje zbiorcze oraz przemówienie.

8.05.1949
Dnia 8 maja wybrano nowy Komitet Rodzicielski oraz Szkolny Komitet Opiekuńczy. Opiekę nad tutejszą szkołą objął miejscowy Związek Zawodowy Pracowników i Robotników Rolnych. Dnia 8 maja odbyło się otwarcie świetlicy wyżej wspomnianego Związku Zawodowego Pracowników i Robotników Rolnych. Udział w otwarciu brała tutejsza szkoła. W nowo otwartej świetlicy odbyła się wieczornica poświęcona Tygodniowi Oświaty Książki i Prasy, Adamowi Mickiewiczowi oraz rocznicy Zwycięstwa. Zebrano 1665 zł.

10.05.1949
W dniu 10 maja szkoła obchodziła Dzień Lasu. 35 dzieci pracowało przez 4 godziny przy oczyszczaniu pasów przeciwpożarowych wzdłuż toru kolejowego. Po pracy odbyła się uroczystość Dnia Lasu. Na program złożyły się” przemówienie, śpiewy, wiersze, tańce, inscenizacje.

28.05.1949
Z okazji Tygodnia TBS zebrano 520 zł.

6.06.1949
Udział dzieci szkolnych w wieczornicy Związku Zawodowego Pracowników i Robotników Rolnych w Robczysku urządzonej z okazji Kongresu Związków Zawodowych w Warszawie. Uroczystość Mickiewiczowska oraz ku czci Słowackiego i Chopina (śpiewy, deklamacje, inscenizacje).

26.06.1949
Dnia 26 czerwca 1949 roku urządziła szkoła, Komitet Rodzicielski i Szkolny Komitet opiekuńczy uroczyste zakończenie roku szkolnego: 1) śpiewy, 2) deklamacje, 3) inscenizacje, 4) przemówienie nauczyciela i wyróżnienie uczniów, 5) zabawy dzieci. Uroczystość trwała w godzinach 16 – 18. Wynik rocznej klasyfikacji uczniów przedstawia się następująco: klasa I promowanych 7 zostaje 1, klasa II promowanych 6 zostaje 0, klasa III promowanych 8 zostaje 0, klasa IV promowanych 12 nieklasyfikowanych 1.

28.06.1949
Rozdanie świadectw i zakończenie roku odbyło się 28.06.1949.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,142 Unikalnych wizyt