Lipca 25 2024 15:09:24
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły w Robczysku - 1949/50

Rok szkolny 1949/50

1.09.1949
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Wysłuchanie przemówienia Ministra Oświaty.

Liczba dzieci
Z rozpoczęciem roku szkolnego liczba dzieci przedstawia się następująco:
Klasa I – 3
Klasa II – 7
Klasa III – 6
Klasa IV – 9
Razem 25. Do szkoły zbiorczej w Pawłowicach przekazano 12.

2.10.1949
Udział szkoły w uroczystości Dnia Pokoju w Pawłowicach.

13.10.1949
Uroczystość szkolna z okazji rocznicy bitwy pod Lenino.

6.11.1949
Udział szkoły w uroczystości zakończenia Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz rocznicy Rewolucji Październikowej.

6.11.1949
Marszałek Rokossowski Ministrem Obrony Narodowej.

7.12.1949
Badanie dzieci szkolnych przez lekarza Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rydzynie.

21.12.1949
Akademia urządzona przez tutejszą szkołę w świetlicy z okazji 70-letniej rocznicy urodzin Józefa Stalina. Czyn społeczny wykonany przez dzieci szkolne wyraził się kwotą 1100 zł. Część uroczystości poświęcono przodownikom pracy i planowi 3-letniemu. Na zakończenie odbyło się przedstawienie połączone z Gwiazdką dla dzieci.

W dniach od 29.03.1950 do 5.04.1950 praktykował w tutejszej szkole uczeń Państwowego Liceum Pedagogicznego w Lesznie Paszek Kazimierz.

30.04.1950
Dnia 30.04.1950 odbyła się akademia z okazji nadchodzącego święta 1 Maja. Uroczystość przygotowały dzieci szkolne razem ze świetlicą Związku Zawodowego Robotników i Pracowników Rolnych. Na uroczystość złożyły się śpiewy, deklamacje, inscenizacje, przemówienie oraz tańce. Rozdano również cukierki ofiarowane przez robotników dzieciom.

4.06.1950
Dnia 4.06.1950 w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka urządzono razem ze szkołą w Pawłowicach uroczystość dla dzieci. Z występami przyjechała z Leszna Rodzina Wojskowa. Dzieci szkoły z Pawłowic i Robczyska wystąpiły z deklamacjami i tańcami. Na zakończenie otrzymały dzieci kakao i placek. W czasie uroczystości harcerze z Pawłowic złożyli przyrzeczenie harcerskie.

23.06.1950
Dnia 23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na uroczystość złożyły się: deklamacje, śpiewy, inscenizacje i tańce. Członkowie Komitetu Rodzicielskiego i Szkolnego Komitetu Opiekuńczego brali w uroczystości liczny udział. Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego złożył z działalności Komitetu szczegółowe sprawozdanie. Dłuższe sprawozdanie z całego roku szkolnego złożył miejscowy nauczyciel. W szkole tutejszej uczyło się 25 dzieci. 24 dzieci uczęszczało do szkoły w Pawłowicach. Na 49 – jedno nie otrzymało promocji. Klasę VII ukończyło 3. W ciągu roku szkoła była czynna przez 219 dni. Roczny % obecności 97,1. Wynik klasyfikacji przedstawia się następująco dla klasy I – IV: ocen bardzo dobrych 54, dobrych 104, dostatecznych 85, niedostatecznych 2. od obowiązku dalszego uczęszczania do szkoły zwolniono 2. Biblioteka szkolna liczy 138 książek. Wypożyczeń w ciągu roku było 231. dzieci były dwukrotnie badane przez lekarza. Stan zdrowotny dobry. Ferie letnie rozpoczęły się dnia 24 czerwca.
W. Cieśliczak
nauczycielWARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,512,876 Unikalnych wizyt