Lipca 25 2024 16:03:12
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły w Robczysku - 1951/52

Rok szkolny 1951/52

1.09.1951
Dnia 1 września odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przy udziale rodziców. Po przemówieniu nauczyciela, przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego, deklamacjach dzieci i śpiewach wysłuchano przez radio przemówienia Ministra Oświaty.
Stan klas i liczba dzieci jest następująca:
Klasa I uczniów 7
Klasa II uczniów 4
Klasa III uczniów 5
Klasa IV uczniów 6
---------------------------------
Razem 22

Z dniem 1 września 1951 roku rozpoczął urzędowanie i naukę nauczyciel Kolonista Alfons.

12.10.1951
Z okazji rocznicy bitwy pod Lenino i święta Wojska Polskiego odbył się w szkole poranek, na który złożyło się przemówienie nauczyciela, deklamacje i śpiewy dzieci.

7.11.1951
Z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej urządziła szkoła akademię w świetlicy. Przemówienie wygłosił nauczyciel. Dzieci wystąpiły z deklamacjami, śpiewami i inscenizacjami.

21.12.1051
Uroczystość urodzin Józefa Stalina. Program poranka był następujący: przemówienie kierownika szkoły, wiersze i śpiewy dzieci.

23.12.1951
Ferie zimowe trwały od dnia 23 grudnia do dnia 6 stycznia 1952.

6.01.1951
Uroczystość choinki noworocznej zorganizował Komitet Rodzicielski przy współpracy szkoły, na którą złożyły się: wiersze, inscenizacje i jednoaktówka pod tytułem „Noc u Maćka Bzdury” oraz pieśni. Po uroczystości odbyła się zabawa dla dzieci. Na uroczystość przybyło około 150 osób.

30.05.1952
W związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego 1952/53 powiat leszczyński współzawodniczy z powiatem gnieźnieńskim, a szkoła z Robczyska ze szkołą w Tarnowejłące. W związku z powyższym ustalono formy współzawodnictwa, które uzgodniono z kierownikami obu szkół.

25.06.1952
Dnia 25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W uroczystości wzięli licznie udział rodzice oraz przedstawiciele miejscowych organizacji społecznych i politycznych. Po części artystycznej nastąpiło rozdanie świadectw.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,003 Unikalnych wizyt