Grudzień 20 2014 04:46:35
Nawigacja
· Strona główna
· Artykuły
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


WITAMY NA STRONIE POŚWIĘCONEJ HISTORII GMINY KRZEMIENIEWO

Teren dzisiejszej gminy Krzemieniewo w województwie wielkopolskim, to obszar bardzo specyficzny ze względu na swoje zaszłości historyczne. Położony zawsze na uboczu wielkiej polityki, pozbawiony możliwości wykorzystania w pełni swojego potencjału gospodarczego jakim było rolnictwo, jednak się rozwijał. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że pierwsze wzmianki historyczne o istniejących tu miejscowościach sięgają czasów średniowiecza, co nawet w przypadku takiego regionu jak Wielkopolska, nie jest powszechne.
Sprawą oczywistą jest także, że osadnictwo na tych terenach rozwijało się wcześniej, choć nigdy nie przeprowadzano tu żadnych badań archeologicznych, które by to jednoznacznie potwierdzały. Z tego powodu też, każdy zainteresowany przeszłością gminy Krzemieniewo musi bazować na źródłach pisanych, które są na dodatek bardzo rozproszone i niepełne.
Historia każdego narodu i państwa jest wypadkową tego, co dzieje się na prowincji, rozumianej jako "mała ojczyzna". W związku z tym, będziemy chcieli losy tej "małej ojczyzny" w wymiarze dzisiejszej gminy Krzemieniewo odwiedzającym tę stronę przybliżyć. Każdy, kto liczy na gotową odpowiedź na każde pytanie, srodze się jednak zawiedzie. Niewiele tu będzie komentarzy, sporo zaś różnych źródeł. Będą to rzeczy rzadko prezentowane w takiej właśnie formie. Jeżeli chcesz poznać historię naszego terenu, zapraszamy do częstych odwiedzin.

------------------------------------------

Auf dem Gebiet der Krzemieniewo-Gemeinde gibt es noch heute viele Spuren von früheren deutschen Einwohnern. Das sind aber meistens verschiedene Gebäude. Es fehlt leider an geschriebenen Quellen. Wir haben also eine Bitte an ehemaligen Einwohnern von Krzemieniewo (Feuerstein) oder an ihren Nachwüchsen, ob sie vielleicht uns Nachrichten (Fotos, Dokumente, Tagebücher, Landkarten) zeigen könnten. Wir versprechen, alles auf dieser Seite zu publizieren.
JK
Unsere e-mail Adresse:
drobnin@o2.pl

12.12.2014 153 ROCZNICA ŚMIERCI FRANCISZKA DZIERŻYKRAJ-MORAWSKIEGO

Po dość długiej przerwie (nie oznacza to jednak, że od ostatniego newsa nie przybyło na naszej stronie uzupełnień i rozszerzeń innych wcześniejszych wątków) kontynuujemy przypominanie różnych rocznic związanych z szeroko rozumianą historią naszej gminy. Dowodem niech będą kolejne materiały związane ze 153. rocznicą śmierci lubońskiego generała-poety Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego.
Zapraszamy do lektury i... szperania.


11.06.2014 PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY ZGINĘLI NA FRONTACH I WOJNY ŚWIATOWEJ

28.08.2014 roku minie dokładnie setna rocznica mordu dokonanego w Sarajewie na arcyksięciu Franciszku Ferdynandzie, co było z kolei bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej. Konfliktu na taką skalę i z zaangażowaniem tak wielkich sił i środków nigdy wcześniej w historii ludzkości nie było. To, co działo się na wszystkich frontach w latach 1914-1918, spowodowało niewyobrażalnie wiele ludzkiego nieszczęścia, liczonego w milionach zabitych, rannych i okaleczonych fizycznie oraz psychicznie. Wśród walczących w tej wojnie Polaków, znalazło się również wielu mieszkańców dzisiejszej gminy Krzemieniewo. Ze względu na ówczesną przynależność polityczną i terytorialną tych terenów, zostali oni zmobilizowani do armii niemieckiej. W panelu NASZA HISTORIA (dalej: Nadesłane przez użytkowników) zamieszczamy nazwiska tych, którym nie udało się wrócić do rodzinnego domu, a pochodzili z parafii Poniec, Świerczyna, Oporowo i Pawłowice (STRATY OSOBOWE WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ NA FRONTACH I WOJNY ŚWIATOWEJ)

18.04.2014 KAMYK DO OGRÓDKA OSKARA KOLBERGA - JEDNEGO Z PATRONÓW ROKU 2014

Kontynuując tradycję włączania się do obchodów rocznic, którym Parlament RP nadał najwyższą rangę, tym razem nawiązujemy do twórczości jednego z Patronów Roku 2014 - Oskara Kolberga (1814-1890) - etnografa, folklorysty i kompozytora. W jednym z tomów swego obszernego dzieła „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce” zawarł on kilka - wcześniej cytowanych na naszej stronie - fragmentów dotyczących miejscowości z terenu gminy Krzemieniewo (głównie Luboni). Zanotowane w innym tomie wielkopolskie zwyczaje wielkanocne też wcześniej wzmiankowane były na naszej stronie przy opisie „barabaszy” (w nowomowie nazywanych „przebierańcami po dyngusie”). Tytułowym kamykiem jest natomiast „odkrycie” błędnie cytowanego przez Oskara Kolberga wiersza Franciszka Morawskiego w przypisach do jeszcze innego tomu „Ludu. …”.
Życzymy przyjemnej lektury w oczekiwaniu na wielkanocnych „barabaszy” (może w tym roku pogoda im wreszcie dopisze?).

12.12.2013 - Kolejny życiorys w kolejną rocznicę śmierci lubońskiego generała-poety.

10. rocznicę śmierci Franciszka Morawskiego (1783-1861) - jednego z członków-założycieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Towarzystwo to uczciło zamieszczeniem na łamach swego Rocznika 1871 obszernego życiorysu lubońskiego generała-poety. Na naszych łamach przypominamy 152. rocznicę Jego śmierci zamieszczeniem tekstu tego właśnie życiorysu. Ciekawostką jest wymienienie w nim kilku utworów Franciszka Morawskiego „zasługujących na szczególną wzmiankę”, wśród których znalazł się wiersz „Biedna komornica”, opublikowany pierwotnie w leszczyńskim „Przyjacielu Ludu” z 1838 r. z zagadkowym podpisem Wojtuś Grajek od Gostynia i równie zagadkowo pominięty w późniejszym wydaniu „Pism zbiorowych…” z 1882 r. Zachęcamy do lektury tego wiersza (z przypisami) choćby dlatego, że rzecz dotyczy rzekomo zdarzenia prawdziwego z zimy 1838(5)? roku w nieodległym od naszej gminy Czajkowie.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 1,282,265 Unikalnych wizyt